Industriële wetenschappen – Tweede graad TSO

Je verwerft de competenties om op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen te onderzoeken. Je leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten.

Daarnaast leer je ontwerpen en gegevens verwerken met behulp van professionele software.

Door het opmaken van je eigen planning leer je verantwoordelijkheid opnemen.

Het leren verloopt via het proces waarbij de technologische component/vorming theoretisch-wetenschappelijk en sterk wiskundig onderbouwd, wordt aangebracht.

Op die manier leer je:

  • technologische en wetenschappelijke fenomenen te bestuderen en wiskundig te duiden;
  • kenmerken van technologische en wetenschappelijke fenomenen te analyseren;
  • de impact van technologische en wetenschappelijke fenomenen op productrealisaties te duiden;
  • te handelen vanuit een onderzoekende, probleemoplossende en teamgerichte aanpak.

Je moet voldoen aan de instapvereisten van de tweede graad tso. Wie vooraf de basisoptie Industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennisgemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was, maar wiskundig-wetenschappelijke en technologische interesse en motivatie zijn een pluspunt.

Na de tweede graad tso Industriële wetenschappen heb je vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting Industriële wetenschappen in de derde graad tso mogelijk maken. Deze studierichting is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs.

Je hebt ook een goede basis om de derde graad tso Elektromechanica te volgen.