Industriële wetenschappen

Je verwerft de competenties om op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen te onderzoeken. Je leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten.

Daarnaast leer je ontwerpen en gegevens verwerken met behulp van professionele software.

Door het opmaken van je eigen planning leer je verantwoordelijkheid opnemen.

Het leren verloopt via het proces waarbij de technologische component/vorming theoretisch-wetenschappelijk en sterk wiskundig onderbouwd, wordt aangebracht.

Op die manier leer je:

  • technologische en wetenschappelijke fenomenen te bestuderen en wiskundig te duiden;
  • kenmerken van technologische en wetenschappelijke fenomenen te analyseren;
  • de impact van technologische en wetenschappelijke fenomenen op productrealisaties te duiden;
  • te handelen vanuit een onderzoekende, probleemoplossende en teamgerichte aanpak.

Je moet voldoen aan de instapvereisten van de tweede graad tso. Wie vooraf de basisoptie Industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennisgemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting. Elke leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was, maar wiskundig-wetenschappelijke en technologische interesse en motivatie zijn een pluspunt.

Na de tweede graad tso Industriële wetenschappen heb je vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting Industriële wetenschappen in de derde graad tso mogelijk maken. Deze studierichting is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs.

Je hebt ook een goede basis om de derde graad tso Elektromechanica te volgen.

2de-graad-industrile-wetenschappen_1
Leerjaar/klas 4IW
Algemene vakken
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Chemie 1
Elektriciteit 4
Fysica 1
Mechanica 3
Wiskunde 5
Technologie en Engineering
Engineering 3
Ontwerptechnieken 2
Procestechnieken 1
35

Elektromechanica

Je verwerft de competenties om wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren die je dan aftoetst bij toepassingen in technologische realisaties.

Talenkennis en taalvorming is in deze studierichting een belangrijk aspect in functie van analyses en rapportering.

Je leert ontwerpen en gegevens verwerken met behulp van professionele software.

Door het opmaken van je eigen planning leer je verantwoordelijkheid opnemen.

Je leert inzichtelijk en creatief te denken en handelen, in het kader van het technologisch proces. Het theoretisch-technisch deel wordt wiskundig en wetenschappelijk onderbouwd. Uitvoeringstechnische aspecten staan in functie van concrete realisaties steeds met zin voor planning, kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Je moet voldoen aan de instapvereisten van de tweede graad tso. Wie vooraf de basisoptie Mechanica-elektriciteit of Industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennisgemaakt met belangrijke aspecten uit deze studierichting.

Elke leerling kan instappen, wat de vooropleiding ook was maar gezien het doorstromingskarakter zijn de algemene vakken en zeker taal en wiskunde belangrijke factoren in de oriëntering van de leerlingen naar deze studierichting. Bovendien is interesse hebben voor technologie en techniek een pluspunt.

Na de tweede graad tso Elektromechanica heb je vooral competenties verworven die het succesvol volgen van de studierichting Elektromechanica in de derde graad tso mogelijk maken. Deze studierichting is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs.

2de-graad-elektro-mechanica_1
Leerjaar/klas 4EM
Algemene vakken
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Elektriciteit 3
Mechanica 2
Toegepaste chemie 1
Toegepaste fysica 1
Wiskunde 5
Technologie en Engineering
Elektromechanische processen 3
Realisatie elektromechanica 6
35

Elektrotechnieken

Je verwerft competenties met betrekking tot residentiële installaties (elektriciteit in woningen). Je leert procesmatig te denken en kwaliteitsvol te handelen.  Je leert je als technicus te bewegen tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder. De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

De basis wordt gelegd om naar de derde graad toe competenties te kunnen verwerven met betrekking tot industriële installaties, bordenbouw, automatisatie, schema-analyse, machinebouw en de meer complexe aspecten van residentiële installaties.

Via het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van ontwerpen komen tot praktische realisaties. Daarnaast blijft er voldoende ruimte over om de uitvoeringsgerichte vaardigheden in te oefenen.

Je moet voldoen aan de instapvereisten van de tweede graad tso. Wie vooraf de basisoptie Mechanica-elektriciteit of Industriële wetenschappen volgde, heeft reeds kennisgemaakt met elektriciteit. Elke gemotiveerde leerling kan echter instappen, wat de vooropleiding ook was.

Na de tweede graad tso Elektrotechnieken is de meest logische keuze:
Elektrische installatietechnieken derde graad tso wanneer je kiest om technicus industriële elektrotechnische installaties te worden.

2de-graad-elektrotechnieken_1
Leerjaar/klas 4ET
Algemene vakken
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Elektriciteit 3
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 3
Technologie en Realisatie
Installatiemethoden 5
Realisatie elektriciteit 8
34

Mechanische technieken

Een bepaalde vooropleiding is hier niet nodig.  Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar.  Mechanische technieken is een praktijkgerichte studierichting die bedoeld is als kennismaking met de beginselen van mechanica en metaalbewerking.  In een modern bedrijf worden de handbediende machines steeds minder gebruikt.

Men doet er een beroep op computergestuurde (CNC-)machines.  In de lessen van technisch tekenen leer je de tekeningen lezen, schetsen en tekenen met een 3-D-pakket.  In de praktijklessen maak je werkstukken waarbij boren, frezen, draaien, slijpen, demonteren en monteren, las- en plaatwerk toegepast wordt.

Zo word je voorbereid op de derde graad waar de modernste CAD-CAM-technieken toegepast worden (d.w.z. met CAD-software tekenen en met CAM-software produceren).

Hoger onderwijs is voor een aantal leerlingen haalbaar.

2de-graad-mechanische-technieken_1
2de-graad-mechanische-technieken_2
Leerjaar/klas 4MT
Algemene vakken
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Mechanica 2
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 3
Technologie en Realisatie
Realisatie mechanica 10
Technisch tekenen 2
Uitvoeringstechnieken 2
34

Houttechnieken

Een bepaalde vooropleiding is niet nodig.  Starten kan na elke basisoptie van het tweede leerjaar.  In Houttechnieken verwerf je technische en praktische kennis.  Door deze praktische vorming word je opgeleid tot een vakarbeider, met capaciteiten voor leidinggevende taken in de houtindustrie.  Je maakt kennis met een brede waaier aan specialiteiten, schrijnwerkerij.

Je leert kleine hedendaagse volwaardige opdrachten in hout, bestemd voor binnen- en buitentoepassingen, hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden en materialen onderzoeken en analyseren.  Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, materiaalstaat zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.  Informatica en digitale leermiddelen zijn geïntegreerd doorheen de gehele opleiding.  Je leert basismachines instellen en bedienen.  Je leert veilig werken.

2de-graad_houttechnieken_1
Leerjaar/klas 4HT
Algemene vakken
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 3
Technologie en Realisatie
Onderzoek 4
Organisatie 3
Realisatie hout 9
34