Industriële wetenschappen

Je verwerft competenties met betrekking tot een technologische en theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd.

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Je formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten.

Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.

Het leren is gericht op het:

  • bestuderen en wiskundig duiden van technologische en wetenschappelijke fenomenen;
  • analyseren van kenmerken van technologische en wetenschappelijke fenomenen;
  • duiden van de impact van technologische en wetenschappelijke fenomenen op productrealisaties;
  • handelen vanuit een onderzoekende, probleemoplossende en teamgerichte aanpak.

De logische vooropleiding voor de derde graad tso Industriële wetenschappen is de tweede graad tso Industriële wetenschappen.

Door te slagen in de derde graad tso Industriële wetenschappen verwerf je het diploma secundair onderwijs.

Het is de bedoeling dat je je studies verder zet. Je hebt daartoe meerdere mogelijkheden in bacheloropleidingen van academisch niveau. De keuze in de richtingen van Ingenieurswetenschappen en Industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand.

3de-graad-industrile-wetenschappen_1
3de-graad-industrile-wetenschappen_1
Leerjaar/klas 5IW 6IW
Algemene vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1 1
Elektriciteit 2 2
Mechanica 3 3
Toegepaste biologie 1
Toegepaste chemie 1 2
Toegepaste fysica 2 2
Wiskunde 8 8
Technologie en Engineering
Elektronica/programmeren 2
Engineering 4 4
Procestechnieken 2
36 36

Elektromechanica

Je verwerft competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen.

Je leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties.

Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Je werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, wetenschappelijke modellen en leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Het leren is gericht op het inzichtelijk en creatief denken en handelen bij technologische processen met voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte aspecten.

Het geheel wordt wiskundig en wetenschappelijk ondersteund.

Deze studierichting heeft een doorstromingskarakter naar het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding voor de derde graad tso Elektromechanica is de tweede graad tso Elektromechanica.

Instromen uit een andere studierichting van de tweede graad is niet relevant.

Door te slagen in de derde graad tso Elektromechanica verwerf je het diploma secundair onderwijs.

De studierichting Elektromechanica is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs zoals bachelor binnen het domein van de elektromechanica of de initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs groep 1.

3de-graad-elektro-mechanica_1
Leerjaar/klas 5EM 6EM
Algemene vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Aardrijkskunde – Natuurwetenschappen 1
Elektriciteit 4 5
Mechanica 2 3
Wiskunde 4 4
Technologie en Engineering
Automatisatie 5 5
Machine-elementen 2
Realisatie elektromechanica 4 4
Technisch tekenen 3 3
36 36

Elektrische installatietechnieken

Je verwerft competenties met betrekking tot industriële installaties (elektriciteit in productiebedrijven) en de meer complexe aspecten van residentiële en tertiaire installaties (elektriciteit in appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen).

Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software.

Je leert de realiteit van de werkplek kennen.

Je leert procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om je als technicus te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoeder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.

De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

De logische vooropleiding voor de derde graad elektrische installatietechnieken is de tweede graad elektrotechnieken.

Door te slagen in de derde graad elektrische installatietechnieken verwerf je het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van technicus elektrische installaties te kunnen uitoefenen.

Na de derde graad kan je je specialiseren en/of je competenties verbreden via het volgen van een Se-n-Se: industriële computertechnieken, stuur- en beveiligingstechnieken, regeltechnieken. Hoger onderwijs van één cyclus is voor een aantal leerlingen haalbaar: bachelor elektriciteit, initiële opleiding tot leraar elektriciteit secundair onderwijsgroep 1.

3de-graad-elektrotechnieken_1
Leerjaar/klas 5ET 6ET
Algemene vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Aardrijkskunde – Natuurwetenschappen 1
Elektriciteit 6 6
Wiskunde 2 2
Technologie en Realisatie
Automatisatie 3 3
Installatiemethoden 5 5
Realisatie elektriciteit 8 8
36 36

Mechanische vormgevingstechnieken

Logische vooropleidingen zijn de tweede graad tso Elektromechanica, Industriële wetenschappen of Mechanische technieken.  Mechanische vormgevingstechnieken is sterk praktijkgericht.  Er is zeer veel aandacht voor uitvoeringsgerichte vaardigheden.  Je leert o.a. schetsen maken, plannen lezen, werkanalyses en werkmethodes opstellen, ingrijpen in de fasen van de vormgevingstechniek (vorm geven aan metalen en kunststoffen werkstukken), machines instellen, bedienen en (de)monteren.

De basiskennis van mechanische en in mindere mate elektrische principes wordt verder uitgediept.  Het gaat echter niet over een theoretische (zoals in Elektromechanica of Industriële wetenschappen) maar eerder een praktische uitdieping.

Je leert mechanische constructies en installaties vormgeven vanaf het studiebureau tot en met de realisatie.  Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken.  Zo kom je tot praktische realisaties die je kunt uitvoeren.  Hier leer je plannen lezen, schetsen maken, technisch tekenen met een 3-D-pakket, vormgeven aan werkstukken met conventionele en CNC-machines met de bijhorende CAM-programma’s.  Voor de kwaliteitscontrole maken we gebruik van een 3-D-meetarm.

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.  Tijdens de stage maak je kennis met een echte werksituatie.

3de-graad-mechanische-vormgevingstechnieken_1
3de-graad-mechanische-vormgevingstechnieken_2
Leerjaar/klas 5MT 6MT
Algemene vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Aardrijkskunde – Natuurwetenschappen 1
Mechanica 2
Wiskunde 2 2
Techniek en Realisatie
Labo energie 2 2
Realisatie mechanica 12 12
Technisch tekenen 3 3
Uitvoeringstechnieken 3 5
36 36

Houttechnieken

De logische vooropleidingen zijn de tweede graad tso Bouw- en houtkunde of Houttechnieken.  In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis.

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.  Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.  Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding.  Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.  Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.

Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten.  Aan de hand van labo-onderzoeken leer je het materiaal grondig kennen.  Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen.  Je leert geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productplanning, kostprijsberekening.

De logische uitstroom is naar Se-n-Se tso Houtconstructie- en planningstechnieken.

In een houtverwerkend bedrijf kan je tewerkgesteld worden als projectleider, meestergast, werkvoorbereider, verkoper van houtmaterialen en aanverwanten of als werknemer in het productieproces.

Indien je in het bezit bent van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

Professionele bacheloropleidingen behoren ook tot de mogelijkheden, zoals Onderwijs-Hout (studiegebied secundair onderwijs), opleiding Hout (studiegebied industriële wetenschappen en technologie), Toegepaste architectuur of Interieurvorming (studiegebied architectuur).

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.  Tijdens de stage maak je kennis met een echte werksituatie.

3de-graad-houttechnieken_1
3de-graad-houttechnieken_1
Leerjaar/klas 5HT 6HT
Algemene vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1
Aardrijkskunde – Natuurwetenschappen 1
Wiskunde 2 2
Technologie en Realisatie
Onderzoek 7 7
Organisatie 4 4
Realisatie hout 11 11
36 36