Voor leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behaalden en interesse hebben in een richting die voorbereidt op hoger onderwijs of arbeidsmarkt (finaliteit doorstroom en dubbele finaliteit).

Voor iedere leerling voorzien we 3 lesuren engineering en je talenten en interesses kan je leren kennen tijdens de 2 keuze-uren .

Je kiest dus zelf 2 modules en in een derde module maken we je ICT-vaardig. In de loop van het schooljaar zullen twee van je keuzes aan bod komen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met jouw voorkeur.

Engineering

In deze uren bieden we ruimte aan vakoverstijgende projecten. Door middel van moderne technologieën en “ouderwets” gereedschap kan je bijna alles maken. Door het werken met verschillende materialen ontdek je jouw interesses, kwaliteiten en talenten.

Je kan zelf keuzes maken en niet iedereen levert aan het einde precies hetzelfde “werkje” in. Creatief denken, maken, experimenteren, falen, ontdekken, ontwerpen zijn allemaal kernwoorden die je terugziet in dit vak.

Voor de leerlingen in de B-stroom ligt de nadruk vooral op maken en uitvoeren.

Algemene vorming
Beeld 4
Engels 1
Frans 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 1
Lichamelijke opvoeding 5
Mens en samenleving 2
Muziek 2
Nederlands 2
STEM
Aardrijkskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2
Wiskunde 4
Keuze-uren en ICT
Engineering 2
Keuze-uren en ICT 2
32
Keuze-uren

Gedurende het schooljaar kan je jouw talenten en interesses leren kennen tijdens de twee keuze-uren. In de loop van het schooljaar zullen twee van je keuzes aan bod komen waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met jouw voorkeur.

Hou je van experimenteren en redeneren?
ProgrammeerLab

Heb je zin om zelf te programmeren? Droom je ervan je eigen game of website te maken of een robot aan te sturen? In ons ProgrammeerLab zet je de eerste stappen in de wereld van nullen en eentjes.

WetenschapLab

Ben jij geboeid door wetenschappen? Wetenschap is verbazingwekkend en fascinerend. Je kruipt in de huid van een professor en komt proefondervindelijk heel wat te weten.

WiskundeLab

Wiskunde uitdagend? Reken maar! Je gaat op een andere manier met wiskunde aan de slag: grafieken en tekeningen maken met wiskundesoftware, leuke rekenraadsels, uitdagende wiskunde-problemen, …

Hou je van creëren en fabriceren?
Factory Hout-Bouw

Wil je ervaren of timmeren of metselen jouw talent is? Benieuwd of jij een plan kan lezen? In onze Factory Hout-Bouw ga je meteen heel praktisch aan de slag.

Factory Mechanica-Elektriciteit

Vind je monteren en demonteren, solderen of het maken van elektrische schakelingen een hele uitdaging? In onze Factory Mechanica-Elektriciteit ga je aan de slag met metaal, kunststof en wie weet kan jij de lamp laten branden?