Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.
In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen school en ouders, in het tweede deel vind je het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dit derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement.

De volledige tekst werd overlegd tussen de inrichtende macht (het schoolbestuur) en de schoolraad.