De school wordt verplicht een aantal schoolkosten door te rekenen aan de leerlingen.  We trachten uiteraard deze kosten zo beperkt mogelijk te houden.  Deze bijdrageregeling wordt telkens besproken op de schoolraad.

De lijst met onkosten bevat een overzicht van de verplichte en niet verplichte uitgaven en is beschikbaar op SmartSchool.

Verplichte uitgaven zijn uitgaven die zeker moeten gebeuren, bijvoorbeeld het betalen van schoolboeken, het betalen van kopieën,…  Zaken die de school als enige aanbiedt (voorgedrukt huistaakpapier, werkkledij met logo, …) dienen verplicht aangekocht te worden op school.   Er zijn ook zaken die zowel op school als elders kunnen gekocht worden.

Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken of activiteiten die niet verplicht zijn.

De school bezorgt vijf keer per jaar een schoolrekening.  Hierop wordt telkens een gedetailleerd overzicht bezorgd van de gemaakte onkosten.

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse overheid.

Meer informatie hierover via:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooltoelagen-voor-kleuter-lager-en-secundair-onderwijs

of bij

VAC Anna Bijnsgebouw

Lange Kievitstraat 111-113 bus 90

2018 Antwerpen

03 224 60 81