A. Missie

Sint-Lambertus is een secundaire school die STEM-onderwijs aanbiedt aan jongeren uit Heist-op-den-Berg en omgeving. Door het aanbieden van kwaliteitsvol hoogtechnologisch onderwijs behalen jongeren op onze school een diploma dat toegang geeft tot hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

B. Visie

Sint-Lambertus is SAMEN-LEREN-INNOVEREN

SAMEN bouwen aan een warme school

Wij gaan samen met de jongeren en ouders op stap en gaan in een open en gemoedelijke sfeer in gesprek. Zorg voor elke leerling vinden we belangrijk. Iedere leerling krijgt de kans om zich ten volle te ontplooien, volgens eigen talenten en mogelijkheden. We helpen leerlingen groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

LEREN van en met elkaar

We zijn een school in de wereld. We werken samen met bedrijven in binnen- en buitenland, lagere scholen, hoger onderwijs en de lokale gemeenschap. We leren jongeren over het muurtje te kijken en hun grenzen te verleggen. We zorgen dat onze leerlingen kunnen beantwoorden aan de eisen van de bedrijfswereld en het hoger onderwijs.
Leerkrachten en leerlingen leren van en met elkaar, niet alleen binnen de klas maar ook in vakoverschrijdende projecten. We willen dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritische volwassenen die zelfbewust in het leven staan.

INNOVEREN met blik op de toekomst

We bieden innoverend vakoverschrijdend onderwijs zodat onze leerlingen klaar zijn voor de snel evoluerende maatschappij.
Onze medewerkers staan als professionals open voor vernieuwing. Ze hanteren hedendaagse methoden en technologieën.
We innoveren om jongeren blijvend te boeien. We stimuleren hun interesse voor technologie en wetenschap vanuit hun eigen leefwereld.

C. Waarden