Lessentabel – 3de graad TSO – Industriële wetenschappen

Leerjaar/klas 5IW 6IW
Algemene vakken
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1 1
Elektriciteit 2 2
Mechanica 3 3
Toegepaste biologie 1
Toegepaste chemie 1 2
Toegepaste fysica 2 2
Wiskunde 8 8
Technologie en Engineering
Elektronica/programmeren 2
Engineering 4 4
Procestechnieken 2
36 36