Lessentabel – 2de graad TSO – Industriële wetenschappen

Leerjaar/klas 3IW 4IW
Algemene vakken
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde en Wetenschappen
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Elektriciteit 4 4
Fysica 1 1
Mechanica 3 3
Wiskunde 5 5
Technologie en Engineering
Engineering 3 3
Ontwerptechnieken 2 2
Procestechnieken 1 1
35 35