Lessentabel – 1ste graad B-stroom – 2 BVL nijverheid

Leerjaar/klas
Algemene vakken
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 3
Techniek en Realisatie
Realisatie bouw 4
Realisatie hout 4
Realisatie elektriciteit 4
Realisatie mechanica 4
Technisch tekenen 1
34