Wij willen dat elke leerling, met al zijn talenten en mogelijkheden, maar ook met zijn beperkingen zich goed voelt op de school, zodat hij of zij zich maximaal kan ontplooien op vlak van leren en leven. Het hele team werkt aan het welbevinden van onze leerlingen, omdat wij geloven dat iemand pas tot leren kan komen als hij of zij zich goed in zijn vel voelt en betrokken is.
Preventieve en remediërende acties op vlak van leren leren, studie- en beroepskeuze en socio-emotioneel welbevinden zorgen ervoor dat leerlingen kunnen groeien en succes ervaren.

Als we merken dat een leerling niet goed functioneert, kampt met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis of nood heeft aan individuele studiebegeleiding, persoonlijke studiekeuzebegeleiding, persoonlijke socio-emotionele begeleiding, een luisterend oor, hulp bij het oplossen van conflicten met leerlingen en/of leerkrachten … kan hij of zij gepaste individuele begeleiding krijgen.

We geven onze leerlingen alle kansen door ze te steunen, stimuleren en begeleiden.

De vakleerkracht is de expert en dus het aanspreekpunt als het over zijn vakgebied gaat.

Een klassenleraar volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij en is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

In elke graad is er een graadcoördinator die mee instaat voor het onthaal van nieuwe leerlingen, voor de organisatie van de studiekeuzebegeleiding, het coördineren van het leren en het welbevinden op school.

Onze leerlingbegeleiders zorgen voor individuele hulp, bijvoorbeeld bij het leren leren, het maken van een studieplanning of bij individuele problemen. Wie zich niet goed in zijn of haar vel voelt, kan ook aankloppen bij de leerlingbegeleiders voor socio-emotionele begeleiding. Zij volgen leerlingen (tijdelijk) op. Leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of specifieke onderwijsbehoefte kunnen een beroep doen op een leerlingbegeleider.