Een laptop voor iedere leerling

De digitale vaardigheden van onze leerlingen zijn ongelooflijk belangrijk geworden. De onderwijsvernieuwing toont dit ook aan door ICT-doelstellingen in alle lessen te integreren. De professionele wereld verwacht dat onze leerlingen online informatie opzoeken en kritisch beoordelen, presentaties maken, gegevens uitwisselen, …

Er zijn heel wat toepassingen waarvoor leerlingen en leerkrachten in het Sint-Lambertusinstituut, dé domeinschool STEM in de regio Heist, aan de computer moeten kunnen werken. Vaak ook nog eens met hele specifieke software. Als we efficiënt en effectief onze leerlingen ICT-vaardig willen maken, moeten we over een computer kunnen beschikken op het gepaste moment. Leerlingen oefenen in de school, maar moeten dit even goed ook thuis kunnen bij de verwerking van de lessen.

Een eigen laptop met de juiste software is dan een onmisbaar instrument.

Als school kunnen wij een goed toestel, op maat, met een verzekering en aan een correcte prijs aanbieden. We zijn er ons van bewust dat dit een stevige investering is voor ouders. Samen met een externe partner zorgen wij dan ook voor de nodige service, zowel op het toestel als voor de software.

Leerkrachten kunnen op deze manier eenvoudiger differentiëren. We maken een verschillend leertraject en coachend leren mogelijk.

Het doel is dan ook alle leerlingen een krachtige leeromgeving
en gelijke onderwijskansen bieden.

Tijdlijn

Schooljaar 2020-2021:
Alle leerkrachten gaan aan de slag met hun toestel en we bereiden ons verder voor op de komst van laptops in de klas.

Schooljaar 2021-2022:
Het laptopproject start met de leerlingen van het 1ste, 3de en 5de leerjaar. Er is vrijblijvend een vervroegde aankoop of huur van een laptop mogelijk voor de leerlingen van het 2de en 4de leerjaar. Indien een leerling van het 2de of 4de leerjaar op het punt staat een nieuwe laptop aan te kopen, kan dit alvast een schoollaptop zijn en worden overbodige kosten vermeden.

Schooljaar 2022-2023:
We breiden het laptopproject uit naar alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Leerlingen die nu in het 2de , 4de of 6de leerjaar zitten, gebruiken reeds een jaar hun laptop.

Schooljaar 2023-2024:
Alle leerlingen op onze school, van het 1ste t.e.m. het 7de leerjaar, zijn in het bezit van een laptop.

Ons engagement

We beseffen dat de aankoop van een laptop een aanzienlijke kost is. Die proberen wij te compenseren door andere kosten te beperken:

 • Minder kopieën omdat heel wat documenten digitaal kunnen worden aangeboden.
 • Leerboeken en invulboeken die minder aangekocht hoeven te worden.
 • Geen aankoop meer van een duur grafisch rekentoestel.

Dit betekent niet dat de rekening van de schoolboeken daardoor onmiddellijk drastisch zal dalen. We zien nu eindelijk wel de eerste echt goede digitale alternatieven voor de schoolboeken verschijnen. Een evolutie die we van nabij volgen en op termijn heel wat schoolboeken kan en zal vervangen.

Wat wél zo zal zijn, is het feit dat onze leerkrachten met minder kopieën aan de slag zullen gaan. Het grootste deel van deze informatie kan immers perfect digitaal bezorgd worden.

We willen vooral met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:

 • Vaardigheden in ICT.
 • Vertrouwd zijn met nieuwe media.
 • Kritisch omgaan met digitale bronnen.

We verwijzen daarom ook naar de publicatie “Sleutelcompetenties voor een leven lang leren – Het Europees Referentiekader”. Dit is een aanbeveling van het Europees Parlement over de sleutelcompetenties die jongeren en volwassenen moeten verkrijgen om hen in staat te stellen om levenslang de nodige vaardigheden en competenties te blijven ontwikkelen.

De 4de sleutelcompetentie is de digitale competentie.

Digitale competentie omvat de vertrouwdheid met en het kritische gebruik van technologieën van de informatiemaatschappij voor het werk, in de vrije tijd en voor communicatie. Zij wordt onderbouwd door basisvaardigheden in ICT: het gebruik van computers om informatie op te vragen, te beoordelen, op te slaan, te produceren, te presenteren en uit te wisselen, en om via internet te communiceren en deel te nemen aan samenwerkingsnetwerken.

Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.

Om dit alles mogelijk te maken bouwen we aan een sterke omkadering:

 • Een ICT-team dat klaar staat om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.
 • Een performant netwerk met een snelle verbinding en voldoende draadloze toegangspunten.
 • Een snelle eerstelijns-ondersteuning voor de leerling met een toestelprobleem.
 • Een leerkrachtenteam dat ondersteund wordt en zich kan bijscholen, zodat ICT-doelstellingen in alle lessen aan bod komen.

Iedereen dezelfde laptop

Een eigen laptop van thuis gebruiken kan niet. Deze keuze berust op verschillende elementen:

 • We kiezen bewust voor hetzelfde toestel voor alle leerlingen. We willen dan ook gelijke onderwijskansen bieden. Er is geen onderscheid tussen leerlingen omdat iedereen hetzelfde toestel heeft.
 • De laptop die we aanbieden is een stevig business-toestel gemaakt voor veelvuldig gebruik om schadegevallen zo veel als mogelijk te beperken.
 • Tijdens een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert een continu lesverloop.
 • Als domeinschool STEM gebruiken wij zeer specifieke programma’s die veeleisend zijn voor een computer. De specificaties van de laptop worden door ons zo bepaald, dat het toestel hiervoor geschikt is.
 • Op elke laptop gebeurt een specifieke installatie, op maat van de studierichting en geoptimaliseerd voor dat toestel.
 • Door te kiezen voor een uniform toestel kunnen we ook een uniform servicepakket voor zowel hardware als voor onderhoud en herstellingen aanbieden.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • De scherpe prijs is enkel onderhandelbaar door de grote bestelhoeveelheid.

Toestel 2021-2022

Lenovo ThinkPad L14
Scherm 14” FHD
Processor AMD Ryzen 3 Pro 4450u
SSD 256GB SSD M.2 NVME
Geheugen 8GB DDR4
Grafische kaart AMD Radeon Graphics 4C
Wifi Intel 2×2 AX
Aansluitingen 2x USB-C, HDMI, RJ45, 2x USB, uSD Card
Garantie 4 jaar onsite next business day

De laptop wordt geleverd in een beschermhoes en met oplader. Er wordt geen externe apparatuur geleverd bij het toestel. Enkele voorbeelden:

 • Een (draadloze) muis i.p.v. het touchpad
 • Een extern numeriek klavier voor het intypen van cijfers i.p.v. de rij toetsen bovenaan
 • Koptelefoon of oortjes voor het beluisteren van instructiefilmpjes

Indien u dergelijke externe apparatuur wenst aan te schaffen kan u dit in eigen beheer doen. De school biedt deze apparatuur niet aan.

Software

De laptop wordt geleverd met reeds geïnstalleerde software afhankelijk van de studierichting. Het toestel is dus bruikbaar in elke richting binnen onze school, alleen de geïnstalleerde programma’s worden aangepast.

De laptop wordt geleverd met een reeds geïnstalleerde Windows-omgeving met licenties:

 • Microsoft Windows 10 Pro Education
 • Microsoft Office 365 Education
 • Microsoft Defender Anti-Virus
 • Microsoft Teams

Standaard worden er ook heel wat gratis programma’s (freeware) geïnstalleerd, zoals:

 • GeoGebra Classic
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Acrobat Reader
 • 7-zip
 • VideoLAN VLC Media Player

Specifiek voor de studierichting komen er nog extra programma’s bij. De technische software die onze leerlingen nodig hebben, zijn op de particuliere markt heel duur. Vaak kan je als leerling wel een gratis versie gebruiken die voldoende is. Wij zoeken dan ook steeds naar een betaalbare oplossing die relevant is voor de arbeidsmarkt en ons toelaat alle doelstellingen te behalen. In de meeste gevallen zullen de leerlingen dus kosteloos die technische software kunnen gebruiken. In andere gevallen zoeken en onderhandelen wij naar een zo laag mogelijke prijs.

 • Autodesk AutoCad, Inventor – gratis
 • Eplan Education – gratis
 • Trikker – gratis
 • Arduino IDE – gratis
 • Siemens TIA Portal – 10 euro per jaar
 • SketchUp – gratis

Indien er richtingspecifieke software moet aangekocht worden, kan dit via onze webshop net zoals werkkledij en gereedschap voor een bepaalde klas moet aangekocht worden.

De leerling heeft bepaalde beheerdersrechten op het toestel en kan zelf aanvullende software installeren (b.v. driver van een printer thuis). Let wel, als het toestel bij reparatie een nieuwe installatie nodig heeft, zullen enkel de programma’s die voorgeïnstalleerd zijn door de school opnieuw op je laptop staan. De programma’s die je zelf op je laptop zet, vallen ook volledig onder je eigen verantwoordelijkheid.

Illegale software mag niet geïnstalleerd worden. Er is geen specifiek antivirus-programma geïnstalleerd, behalve dan de ingebouwde hulpmiddelen van Windows. Het staat je vrij om zelf een antivirusprogramma te installeren.

Aankopen of huren?

We zijn er ons van bewust dat dit voor ouders een opgave is. Met dit bedrag leveren we echter een totaalpakket dat u als particulier niet kan verkrijgen voor dergelijk stevig en toekomstgericht toestel dat volledig binnen de opleidingen van de school valt.

Prijzen vergelijken met consumentenproducten is verleidelijk maar niet correct. Het business-toestel dat wij hebben geselecteerd, heeft specifieke aanpassingen zoals een stevigere behuizing die gemaakt is voor veelvuldige verplaatsing. In een particulier model zal u deze aanpassingen vaak niet vinden.
Daarnaast zit er in de aankoopprijs een stevige beschermhoes, een uitgebreide garantie én ongeëvenaarde service. Noch de service, noch de garantie kan u verkrijgen bij een particuliere laptop voor de scherpe prijs die wij hebben onderhandeld.

U heeft twee mogelijkheden om met het toestel aan de slag de gaan. Het toestel kan in één keer aangekocht worden, maar u kan ook kiezen voor een huursysteem. In beide gevallen is vier jaar service en garantie inbegrepen.

Indien u opteert voor een gespreide betaling kan u een huurcontract aangaan via Leermiddel BVBA (onderdeel van Signpost BVBA). De rechtstreekse aankoop van het toestel gebeurt eveneens via Leermiddel BVBA. Alle afspraken hieromtrent zijn afspraken tussen de ouder en Leermiddel BVBA. Sint-Lambertusinstituut kan hier niet in bemiddelen.

Optie 1: huurovereenkomst

De duurtijd van de huurovereenkomst bedraagt 22, 34 of 46 maanden. Je kan slechts kiezen voor een bepaalde termijn, indien je zoon of dochter gedurende die periode logischerwijze leerling is op onze school.

Leerlingen die een laptop aankopen in het vierde leerjaar kunnen niet meer kiezen voor een huurovereenkomst van 46 maanden. Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar kunnen enkel nog kiezen voor een huurovereenkomst  van 22 maanden. In het zesde en zevende leerjaar is enkel nog een directe aankoop mogelijk.

 • Huurovereenkomst: 46 maanden

Voor leerlingen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar.

Duurtijd huurovereenkomst: september 2021 – juni 2025
Maandelijkse huurprijs: € 14,50
Huurwaarborg: € 87
Totaalbedrag na 4 schooljaren: € 667

 • Huurovereenkomst: 34 maanden

Voor leerlingen van het 4de leerjaar.

Aanvang huurovereenkomst: september 2021 – juni 2024
Maandelijkse huurprijs: € 19,50
Huurwaarborg: € 117
Totaalbedrag na 3 schooljaren: € 663

 • Huurovereenkomst: 22 maanden

Voor leerlingen van het 5de leerjaar.

Duurtijd huurovereenkomst: 1 september 2021 – juni 2023
Maandelijkse huurprijs: € 29,95
Huurwaarborg: € 179,70
Totaalbedrag na 2 schooljaren: € 658,90

De huurovereenkomst start met de betaling van een waarborg gelijk aan 6 maanden huur. U betaalt daarna de maandelijkse huurprijs voor de duur van de huurovereenkomst via domiciliëring. De laatste 6 maanden van het schooljaar waarin de huurovereenkomst afloopt, betaalt u geen huur meer. De reeds betaalde waarborg wordt dan gebruikt om de huur van die maanden te vereffenen. De waarborg dient als zekerheid voor de huurovereenkomst.

Na de duurtijd van de huurovereenkomst en vereffening wordt de school eigenaar van de laptop (en dus niet de leerling en/of ouder). Dit is nu eenmaal de wettelijke regeling bij een huurovereenkomst. Anders zou men spreken van een afbetaling of een leasecontract.
De school verbindt zich er echter toe om de laptop die de leerling vier jaar lang heeft gebruikt aan de leerling te schenken. In de praktijk blijft de laptop dus bij de leerling en worden de ouders eigenaar van het toestel.

De betaling van het maandelijkse huurbedrag moet verplicht via domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. U loopt geen enkel risico. Leermiddel BVBA houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst. Daarnaast kunt u tot 8 weken nadat de huurgelden van uw rekening zijn gegaan deze transacties herroepen. U krijgt het ingehouden bedrag dan meteen terug van uw bank.

Voor gescheiden ouders wordt de rechtstreekse betaling, de betaling van het voorschot en/of de domiciliëring niet gesplitst naar gescheiden rekeningen. Eén van beide ouders voert de betalingen uit. Verdere afspraken regelt u onderling.

In geval van betalingsachterstal heeft Leermiddel het recht om de service op te schorten. Leermiddel mag bovendien de openstaande schuld compenseren met de huurwaarborg. Leermiddel mag de schuld ook invorderen langs gerechtelijke weg. Leermiddel kan daarnaast ook andere sancties opleggen zoals het (tijdelijk) onbruikbaar maken van de account van de desbetreffende laptop, het terugeisen van de laptop, adapter, beschermhoes enz.

U ontvangt een aanmaning per aangetekende brief na achterstand van één maand huurgeld. Leermiddel rekent dan ook een administratieve kost aan van 10 euro.

Optie 2: in één keer betalen

U kunt de laptop ook in één keer betalen. U betaalt dan geen administratie- en financieringskosten. De laptop wordt onmiddellijk eigendom van de leerling/ouders.

U hangt niet vast aan een huurcontract en u geniet 4 jaar van dezelfde voordelen. De garantievoorwaarden zijn dus dezelfde als bij een laptop via het huurmodel. Wanneer u de laptop in één keer koopt, betaalt u € 588,58 (factuur mogelijk).

Bestellen en afhalen

De totale kostprijs is dus afhankelijk van de optie die u kiest. Ofwel kiest u voor een huurovereenkomst waarbij u de laptop terugbetaalt ofwel koopt u de laptop in één keer. Via onze website, knop ‘LEERMIDDEL’ dient u als ouder alle administratie op voorhand in orde te brengen (huurovereenkomst, domiciliëring en betaling van de waarborg of een directe aankoop).

We maken geen winst op de toestellen! De enige winst die de school hier maakt is leerwinst voor de leerlingen.

Tijdens de afhaaldag kan de leerling samen met een ouder of voogd zijn persoonlijke laptop afhalen.

De enige mogelijke extra toestelkost komt voor bij schade die buiten de garantie valt. Dat betekent concreet dat iemand het toestel laat vallen, bewust of onbewust slecht behandelt,…
De verzekering dekt het grootste gedeelte. Ouders moeten dan slechts een maximale vrijstelling van € 150 betalen. Meer info hierover lees je in het hoofdstuk ‘Service’.

Korting

Leermiddel BVBA geeft geen korting voor grotere gezinnen. Samen zorgen we echter voor een scherpe prijs en zetten we als school maximaal in op het verlagen van de schoolkost door zo veel als mogelijk digitaal te werken.

Voor ouders …

Service

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op het Sint-Lambertusinstituut, afhankelijk van de studierichting. Op termijn zal in alle leerjaren de laptop gebruikt worden. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen…

 • De leerling heeft vier jaar recht op een reservetoestel.
 • De leerling heeft vier jaar recht op hulp bij softwareproblemen, defecten, installaties…
 • De leerling heeft vier jaar recht op een uitgebreide garantie.
 • De leerling heeft vier jaar recht op een verzekering die de grootste kost dekt bij schade die niet onder garantie valt.
 • De leerling heeft vier jaar recht op onmiddellijke hulp tijdens de schooluren zodat hij/zij bij een probleem geen achterstand oploopt.

Schade binnen garantie

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er schade is aan het toestel door externe factoren (bv. een val, vochtschade, vandalisme…).  Deze herstellingen zijn inbegrepen in de prijs.Als de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld dan krijgt de leerling een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Omdat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

Bij een laptop aangekocht via Leermiddel vervangt Leermiddel kosteloos elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert, binnen de garantieperiode van vier jaar. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.

Schade buiten garantie

Niet elke leerling gaat even voorzichtig met zijn toestel om. We kiezen daarom voor een systeem van forfaitaire herstelling bij schade aangebracht door de leerling zelf (dit valt niet binnen de garantie): kapotte schermen, schade door een val, gebroken hoeken, vochtschade… Zo blijft de kostprijs van deze schadegevallen betaalbaar voor de ouders.

De vaste kost (forfaitair) voor een herstelling is 150 euro. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Als de herstelkost echter lager is dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend. U betaalt dus maximaal 150 euro bij een defect. Deze service is bij het toestel inbegrepen. Deze forfaitaire verzekering dekt geen diefstal of verlies.

Deze schadegevallen worden individueel behandeld. U kunt defecten waarvoor u moet betalen bij een herstelling niet opsparen. Als meerdere defecten (bv. een gebroken scherm en een barst in de kast) geen verband hebben dan beschouwen we deze als afzonderlijke schadegevallen. U zal dan de vrijstelling voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. U kunt dus niet alle defecten laten herstellen en maar één keer de vrijstelling betalen. Het is mogelijk dat u dit bedrag via een eigen (familiale) verzekering kan terugkrijgen. De school zal echter niet bemiddelen met een verzekeringsmaatschappij.

De technicus die de herstelling uitvoert, beslist of een defect buiten de garantie (dit is een schadegeval) of binnen de garantie valt. Het huurkoopcontract van de laptop voorziet dat het toestel eigendom blijft van de school gedurende de looptijd van het contract. Daarom kan u op dat moment geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het probleem.

Ouders worden verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie (het franchisebedrag bedraagt maximaal 150 euro).

Het is mogelijk dat een andere leerling uw laptop beschadigt. De eigenaar van het toestel staat altijd in voor de kosten van de herstelling. De leerling meldt het voorval wel onmiddellijk aan het leerlingenonthaal. Het onthaal contacteert de ouders van de betrokken leerlingen. Nadien kan een sanctie volgen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen over de kosten van de herstelling zonder tussenkomst van de school.

Een beschermhoes voor de laptop is tevens inbegrepen in de prijs. We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Laptoploket

Aan het laptoploket kunnen de leerlingen en ouders terecht voor alle laptop-problemen zoals herstellingen, (her)installaties van software, verzekeringsdossiers en de uitwisseling van de reservetoestellen. De medewerkers van het laptoploket zijn de hele schooldag beschikbaar voor alle leerlingen, zowel tijdens lesuren als tijdens de pauzes. Leerlingen en ouders kunnen het laptoploket contacteren via een Smartschool-bericht, via e-mail of telefonisch. Uiteraard kunnen ouders na afspraak langskomen.

Via het laptoploket voorzien we een korte reparatietijd en dit in de school zelf (dus geen verplaatsing of verzendkosten). Dit betekent dat defecte laptops normaal binnen 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Er is meermaals per week een technicus aanwezig op school. Bovendien hoort bij deze service een extra service: de leerling krijgt een reservetoestel in bruikleen mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Zorg dat alle documenten in een online opslagruimte staan (Smartschool, OneDrive…) voor u de laptop binnenbrengt ter herstelling. Als er tijdens de herstelling software of hardware moet vervangen worden dan kunnen bestanden (schoolopdrachten, foto’s, muziek…) mogelijk verloren gaan. Voorkom dit door een kopie van deze bestanden te bewaren! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. Controleer alle locaties waar bestanden worden bewaard: het bureaublad, de map ‘Documenten’, de map ‘Downloads’, de map ‘Afbeeldingen’…

Je kan van deze hersteldienst ook gebruik maken tijdens schoolvakanties. De leerling kan dan rechtstreeks terecht bij de leverancier.

Een deel van de totaalprijs zorgt er dan ook voor dat onze leerlingen en ouders zo weinig mogelijk technische zorgen hebben.

Diefstal en verlies

In geval van diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging zal Leermiddel een gelijkaardig toestel aan de leerling ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 150 euro. De looptijd en de modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet. U moet aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan Leermiddel.

In geval van verlies of diefstal van de laptop zonder braak of bedreiging is er door de leerling aan Leermiddel een vergoeding verschuldigd gelijk aan 80% van de nog resterende huurprijs. De leerling ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging. De looptijd en modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet.

In de les

De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de loop van de dag toch een platte batterij, dan laad je je laptop alleen op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent, indien het kan en de leerkracht dit toestaat. Indien dit niet kan voorzien we een powerbank die tegen een vergoeding kan uitgeleend worden via het laptoploket.

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop en het aanmelden op het WiFi-netwerk van de school. Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of het laptoploket.

De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen.

Opbergen in de school

Tijdens de toneelvoorstellingen, lichamelijke opvoeding, … kan de laptop in de daarvoor voorziene lockers bewaard worden. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes maak je geen gebruik van je laptop op de speelplaats.

Na de schooluren

De laptop mag vrij gebruikt worden. De laptop wordt niet op school bewaard. Na school neemt de leerling de laptop gewoon mee naar huis.

Verlaten van de school

Een toestel dat direct is aangekocht blijft uw eigendom. Het is niet zeker dat dit toestel in een andere school kan ingezet worden indien deze ook een laptopproject heeft.

Wanneer een leerling de school verlaat, heeft een huurovereenkomst hierin wel mogelijke voordelen. De huurovereenkomst is gedurende de looptijd niet tussentijds opzegbaar, behalve wanneer de leerling tijdens deze periode de school verlaat, om welke reden dan ook. In dat geval kan de huurovereenkomst te allen tijde worden opgezegd zonder dat u een opzegtermijn in acht moet nemen.

 • U geeft de laptop onmiddellijk terug aan de school mits betaling van een vergoeding.
22 maanden 34 maanden 46 maanden
jaar1 € 100 € 100 € 125
jaar2 € 75 € 75 € 100
jaar3 € 50 € 75
jaar4 € 50
 • U houdt de laptop mits onmiddellijke en integrale betaling van de resterende huurprijs die dan volledig opeisbaar wordt.

Als een leerling 14 dagen na de levering van zijn toestel op de school beslist om niet te starten in het Sint-Lambertusinstituut kan de laptop ingeleverd worden zonder kosten.

Na de garantieperiode van vier jaar

Na vier gebruiksjaren van de laptop verandert er veel:

 • de uitgebreide garantie valt weg;
 • de ondersteuning voor zowel software als hardware valt weg;
 • de verzekering valt weg (geen betaling bij schade/diefstal met braak);
 • geen reservetoestel in geval van een defecte laptop.

De school biedt 2 mogelijkheden. In januari van het laatste gebruiksjaar vragen we om uw voorkeur kenbaar te maken. U kunt uw beslissing nog herzien indien dat door omstandigheden (bv. de school verlaten) nodig zou zijn.

Optie 1: nieuwe laptop na 4 jaar (aanbevolen)

U koopt een nieuw toestel waardoor de hele cyclus opnieuw begint. Het oude toestel komt buiten het servicepakket van de school en wordt/blijft volledig eigendom van de leerling/ouders.

 • Dezelfde garantie zoals voor het vorige toestel.
 • Garantie op de lader én de batterij.
 • Vlotte beschikbaarheid van eventuele reserveonderdelen.
 • Hardware die beter aangepast is aan nieuwe software en nieuwe technologieën.
 • Het oude toestel kan als (extra) toestel dienen voor andere gezinsleden.

Optie 2: verder werken met het oude toestel

De leerling werkt verder met het oude toestel én betaalt voor een verlenging van de garantie.

Deze verlenging van de garantie/service kost 8 euro per maand bij het huurmodel. Heeft u de laptop in één keer betaald dan kunt u een eenmalige garantie- en serviceverlenging van 12 maanden verkrijgen. Dit kost 90 euro en moet u in één keer betalen.

De leerling kan de laptop dan nog een jaar langer gebruiken op school met dezelfde service en garantie. Opgelet, de garantie op de batterij vervalt wel!