Een laptop voor iedere leerling

1. Onze visie

ICT-integratie

ICT kende in de laatste decennia een snelle ontwikkeling. Denk maar aan smartphone, online bankieren, taks-on-web,… De digitale vaardigheden van onze leerlingen zijn dan ook ongelooflijk belangrijk geworden. De onderwijsvernieuwing speelt hierop in door ICT-doelstellingen te integreren in alle vakken. De professionele wereld verwacht dat onze leerlingen online informatie kunnen opzoeken en kritisch beoordelen, presentaties maken, gegevens uitwisselen,…

De vaardigheden voor de 21ste eeuw, die belangrijk zijn in elke job, willen we een duidelijke plaats geven binnen de lessen. Naast samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden, denken we dan in het bijzonder aan computationeel denken, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden, kritisch denken,…

Vanuit deze visie is een eigen laptop met de juiste software een onmisbaar instrument.

Omdat deze ICT-vaardigheden belangrijk zijn voor àlle jongeren, vinden we het ook belangrijk dat alle leerlingen toegang krijgen tot een eigen, persoonlijk toestel. We willen elke leerling een krachtige leeromgeving en gelijke onderwijskansen bieden.

Voordelen van het gebruik van laptops

 • De leerlingen krijgen veel meer mogelijkheden om ICT-vaardigheden aan te leren en in te oefenen.
 • Ze leren kritisch en op een correcte wijze omgaan met internet en social media.
 • Binnen alle studierichtingen op Sint-Lambertus, domeinschool STEM, wordt gebruik gemaakt van verschillende ICT-toepassingen. Vaak gaat het over heel specifieke software (bv. autocad, e-plan,…). Door het inzetten van laptops kan op ieder moment gebruik gemaakt worden van deze toepassingen, ook voor het inoefenen en verwerken van de lessen thuis.
 • Leerlingen hebben continu toegang tot alle lesmateriaal en toepassingen en kunnen op eigen tempo herhalen en oefenen.
 • Leerinhouden kunnen bv. thuis (her)bekeken worden in de vorm van een video. Zo komt er in de les ook meer tijd voor praktijk en oefeningen.
 • Leerlingen kunnen thuis samenwerken aan opdrachten met andere leerlingen via het online platform. De fysieke afstand is geen belemmering meer.
 • Leerkrachten kunnen efficiënter differentiëren.

Iedereen dezelfde laptop

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Een eigen laptop van thuis gebruiken kan niet. Deze keuze berust op verschillende elementen:

 • Er is geen onderscheid en geen afgunst tussen leerlingen omdat iedereen hetzelfde toestel heeft. Zo zetten we mee in op de gelijke onderwijskansen voor elke leerling.
 • De laptop die we aanbieden is een stevig business-toestel gemaakt voor veelvuldig gebruik om schadegevallen zo veel als mogelijk te beperken.
 • Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert een continu lesverloop.
 • Als domeinschool STEM gebruiken wij zeer specifieke programma’s die veeleisend zijn voor een computer. De specificaties van de laptop worden door ons zo bepaald, dat het toestel hiervoor geschikt is.
 • Op elke laptop gebeurt een specifieke installatie, op maat van de studierichting en geoptimaliseerd voor dat toestel. Gelijke softwareversies zorgen ook voor een vlotter lesverloop.
 • Door te kiezen voor een uniform toestel kunnen we ook een uniform servicepakket voor zowel hardware als voor onderhoud en herstellingen aanbieden.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • De scherpe prijs is enkel onderhandelbaar door de grote bestelhoeveelheid.

Engagement van de school

We beseffen dat de aankoop van een laptop een aanzienlijke kost is. De leerling is verantwoordelijk voor het toestel en de kosten worden gedragen door leerling en ouders.

Daartegenover staat ons engagement:

 • We streven ernaar om te besparen op kopieën en leer- en werkboeken. We zetten sterk in op het ontwikkelen van eigen materiaal door de leerkrachten. Heel wat materiaal kan al digitaal worden aangeboden. Dat betekent niet dat alle leer- en werkboeken onmiddellijk verdwijnen. We zien nu eindelijk wel de eerste echt goede digitale alternatieven voor de leerboeken verschijnen. Een evolutie die we van nabij volgen en op termijn voor een kostenbesparing kan zorgen.
 • Sommige dure aankopen, zoals de grafische rekenmachine, zullen niet meer nodig zijn.
 • Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.
 • We willen vooral met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:
  • Vaardigheden in ICT.
  • Vertrouwd zijn met nieuwe media.
  • Kritisch omgaan met digitale bronnen.

Om dit alles mogelijk te maken bouwen we aan een sterke omkadering:

 • Een ICT-team dat klaar staat om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, een snelle eerstelijns-ondersteuning voor de leerling met een toestelprobleem.
 • Een performant netwerk met een degelijke verbinding en voldoende draadloze toegangspunten.
 • Lokalen voorzien van Wi-Fi en projectiemogelijkheden.
 • Een leerkrachtenteam dat ondersteund wordt en zich kan bijscholen, zodat ICT-doelstellingen in alle lessen aan bod komen.

Uitrol op onze school

 • Schooljaar 2020-2021:
  Alle leerkrachten gaan aan de slag met hun toestel en we bereiden ons verder voor op de komst van laptops in de klas.
 • Schooljaar 2021-2022:
  Het laptopproject start met de leerlingen van het 1ste, 3de en 5de leerjaar.
  In het tweede en vierde leerjaar zullen laptops nog niet in de klas ingezet worden. We willen (in de mate van het mogelijke) voor deze leerlingen wel vrijblijvend een vervroegde aankoop of huur aanbieden. Een leerling die op het punt staat een nieuwe laptop aan te kopen, kan dan alvast overbodige kosten vermijden door al een schoollaptop aan te schaffen. Door de grote vraag op de markt naar aanleiding van de coronacrisis kunnen we op dit moment helaas geen garantie op levering voor het tweede en vierde leerjaar bij het begin van schooljaar 2021-2022 geven.
  Voor onze eerste-, derde- en vijfdejaars is er reeds ruim op voorhand een bestelling doorgegeven. Zij zullen dan ook als eerste hun toestel krijgen aangezien we met deze leerjaren van start gaan. Om een indicatie te hebben van het aantal leerlingen van het tweede en vierde jaar dat al een laptop wenst aan te schaffen, zal een bevraging gebeuren.
 • Schooljaar 2022-2023:
  We breiden het laptopproject uit naar alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Leerlingen die nu in het 2de , 4de of 6de leerjaar zitten, gebruiken reeds een jaar hun laptop.
 • Schooljaar 2023-2024:
  Alle leerlingen op onze school, van het 1ste t.e.m. het 7de leerjaar, zijn in het bezit van een laptop.

2. Het toestel

Specificaties 2021-2022

Lenovo ThinkPad L14
Scherm 14” FHD
Processor AMD Ryzen 3 Pro 4450u
SSD 256GB SSD
Geheugen 8GB DDR4
Grafische kaart AMD Radeon Graphics 4C
Wifi Intel 2×2 AX
Aansluitingen 2 x USB-C, 2 x USB, HDMI, RJ45, microSD Card, nano-SIM, audio como jack.
Garantie 4 jaar onsite next business day

De laptop wordt geleverd met een uitgebreide garantie en service, in een hoogwaardige beschermhoes en met oplader.

Er wordt geen externe apparatuur geleverd bij het toestel. Enkele voorbeelden:

 • een (draadloze) muis i.p.v. het touchpad
 • een extern numeriek klavier voor het intypen van cijfers i.p.v. de rij toetsen bovenaan
 • koptelefoon of oortjes voor het beluisteren van instructiefilmpjes

Indien u dergelijke externe apparatuur wenst aan te schaffen kan u dit in eigen beheer doen. De school biedt deze apparatuur niet aan.

Software

De laptop wordt geleverd met reeds geïnstalleerde software afhankelijk van de studierichting. Het toestel is dus bruikbaar in elke richting binnen onze school, alleen de geïnstalleerde programma’s worden aangepast.

De laptop wordt geleverd met een reeds geïnstalleerde Windows-omgeving met licenties:

 • Microsoft Windows 10 Pro Education
 • Microsoft Office 365 Education
 • Microsoft Defender Anti-Virus
 • Microsoft Teams

Standaard worden er ook heel wat gratis programma’s (freeware) geïnstalleerd, zoals:

 • GeoGebra Classic
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Acrobat Reader
 • 7-zip
 • VideoLAN VLC Media Player

Specifiek voor de studierichting komen er nog extra programma’s bij. De technische software die onze leerlingen nodig hebben, zijn op de particuliere markt heel duur. Vaak kan je als leerling wel een gratis versie gebruiken die voldoende is. Wij zoeken dan ook steeds naar een betaalbare oplossing die relevant is voor de arbeidsmarkt en ons toelaat alle doelstellingen te behalen. In de meeste gevallen zullen de leerlingen dus kosteloos die technische software kunnen gebruiken. In andere gevallen zoeken en onderhandelen wij naar een zo laag mogelijke prijs.

 • Autodesk AutoCad, Inventor – gratis
 • Eplan Education – gratis
 • Trikker – gratis
 • Arduino IDE – gratis
 • Siemens TIA Portal – 10 euro per jaar
 • SketchUp – gratis

Indien er richtingspecifieke software moet aangekocht worden, kan dit via onze webshop, net zoals werkkledij en gereedschap, aangekocht worden.

De leerling heeft bepaalde beheerdersrechten op het toestel en kan zelf aanvullende software installeren (bv. driver van een printer thuis). Let wel, als het toestel bij reparatie een nieuwe installatie nodig heeft, zullen enkel de programma’s die voorgeïnstalleerd werden door de school opnieuw op je laptop staan. De programma’s die je zelf op je laptop zet, vallen ook volledig onder je eigen verantwoordelijkheid.

Illegale software mag niet geïnstalleerd worden. Er is geen specifiek antivirus-programma geïnstalleerd, behalve dan de ingebouwde hulpmiddelen van Windows. Het staat je vrij om zelf een antivirusprogramma te installeren.

3. Service

Een leerling loopt normaal zes of zeven jaar school op het Sint-Lambertusinstituut, afhankelijk van de studierichting. Op termijn zal in alle leerjaren de laptop gebruikt worden. Helaas gaat een laptop niet eeuwig mee: het toestel kan definitief defect gaan, wisselstukken zijn niet langer beschikbaar, softwarefabrikanten brengen nieuwe versies uit die nieuwe technologieën vereisen…

 • De leerling heeft vier jaar recht op een reservetoestel.
 • De leerling heeft vier jaar recht op hulp bij softwareproblemen, defecten, installaties…
 • De leerling heeft vier jaar recht op een uitgebreide garantie.
 • De leerling heeft vier jaar recht op een verzekering die de grootste kost dekt bij schade die niet onder garantie valt.
 • De leerling heeft vier jaar recht op onmiddellijke hulp tijdens de schooluren zodat hij/zij bij een probleem geen achterstand oploopt.

Schade binnen garantie

Dit zijn de gevallen waarbij het toestel niet meer goed functioneert zonder dat er schade is aan het toestel door externe factoren (bv. een val, vochtschade, vandalisme, bewust slecht behandelen,…).  Deze herstellingen zijn inbegrepen in de prijs. Als de schade niet onmiddellijk kan worden hersteld dan krijgt de leerling een vervangtoestel. Van zodra het toestel hersteld is, krijgt de leerling het terug. Omdat iedereen hetzelfde toestel gebruikt, kunnen wij deze service én een vlotte garantie aanbieden.

Bij een laptop aangekocht via Leermiddel vervangt Leermiddel kosteloos elke batterij die minder dan 70 procent van de normale prestaties levert, binnen de garantieperiode van vier jaar. De batterij moet immers bijna een hele schooldag kunnen overleven.

Schade buiten garantie

Niet elke leerling gaat even voorzichtig met zijn toestel om. We kiezen daarom voor een systeem van forfaitaire herstelling bij schade aangebracht door de leerling zelf (dit valt niet binnen de garantie): kapotte schermen, schade door een val, gebroken hoeken, vochtschade… Zo blijft de kostprijs van deze schadegevallen betaalbaar voor de ouders.

De vaste kost (forfaitair) voor een herstelling is 39 euro. Alles daarboven wordt gedragen door de hersteller. Als de herstelkost echter lager is dan wordt de effectieve herstelkost aangerekend. U betaalt dus maximaal 39 euro bij een defect. Deze service is bij het toestel inbegrepen. Deze forfaitaire verzekering dekt geen verlies en slechts onder voorwaarden diefstal (zie 3. Service – Diefstal en verlies).

Deze schadegevallen worden individueel behandeld. U kunt defecten waarvoor u moet betalen bij een herstelling niet opsparen. Als meerdere defecten (bv. een gebroken scherm en een barst in de kast) geen verband hebben dan beschouwen we deze als afzonderlijke schadegevallen. U zal dan de vrijstelling voor elk defect afzonderlijk moeten betalen. U kunt dus niet alle defecten laten herstellen en maar één keer de vrijstelling betalen. Het is mogelijk dat u dit bedrag via een eigen (familiale) verzekering kan terugkrijgen. De school zal echter niet bemiddelen met een verzekeringsmaatschappij.

De technicus die de herstelling uitvoert, beslist of een defect buiten de garantie (dit is een schadegeval) of binnen de garantie valt. Het huurkoopcontract van de laptop voorziet dat het toestel eigendom blijft van de school gedurende de looptijd van het contract. Daarom kan u op dat moment geen herstelling buiten garantie met bijhorende kost weigeren. De school en de technici die de herstellingen doen, zijn zich bewust van deze verantwoordelijkheid en beoordelen vakkundig het probleem.

Ouders worden verwittigd indien er kosten zijn bij een herstelling buiten garantie (het franchisebedrag bedraagt maximaal 39 euro).

Het is mogelijk dat een andere leerling uw laptop beschadigt. De eigenaar van het toestel staat altijd in voor de kosten van de herstelling. De leerling meldt het voorval wel onmiddellijk aan het leerlingenonthaal. Het onthaal contacteert de ouders van de betrokken leerlingen. Nadien kan een sanctie volgen. We rekenen op de eerlijkheid van de ouders om tot een onderlinge overeenkomst te komen over de kosten van de herstelling zonder tussenkomst van de school.

Een beschermhoes voor de laptop is tevens inbegrepen in de prijs. We voorzien een hoogwaardige hoes om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Laptoploket

Aan het laptoploket kunnen de leerlingen en ouders terecht voor alle laptop-problemen zoals herstellingen, (her)installaties van software, verzekeringsdossiers en de uitwisseling van de reservetoestellen. De medewerkers van het laptoploket zijn de hele schooldag beschikbaar voor alle leerlingen, zowel tijdens lesuren als tijdens de pauzes. Leerlingen en ouders kunnen het laptoploket contacteren via een Smartschool-bericht of via e-mail. Indien nodig kunnen ouders na afspraak langskomen.

email: laptoploket@sintlambertus.be
Smartschoolbericht aan: laptoploket

Via het laptoploket voorzien we een korte reparatietijd en dit in de school zelf (dus geen verplaatsing of verzendkosten). Dit betekent dat defecte laptops normaal binnen 1 à 2 werkdagen op school hersteld worden. Er is meermaals per week een technicus aanwezig op school. Bovendien hoort bij deze service een extra service: de leerling krijgt een reservetoestel in bruikleen mee tijdens de herstelling. Op elk moment kan de leerling dus beschikken over een toestel, ook als de schade door de leerling zelf is toegebracht.

Zorg dat alle documenten in een online opslagruimte staan (Smartschool, OneDrive…) voor u de laptop binnenbrengt ter herstelling. Als er tijdens de herstelling software of hardware moet vervangen worden dan kunnen bestanden (schoolopdrachten, foto’s, muziek…) mogelijk verloren gaan. Voorkom dit door een kopie van deze bestanden te bewaren! De school is niet verantwoordelijk voor verloren bestanden. Controleer alle locaties waar bestanden worden bewaard: het bureaublad, de map ‘Documenten’, de map ‘Downloads’, de map ‘Afbeeldingen’…

Je kan van deze hersteldienst ook gebruik maken tijdens schoolvakanties. De leerling kan dan rechtstreeks terecht bij de leverancier:

Signpost België bvba

Wolfsakker 5a
9160 Lokeren
Tel: 09 277 08 76

Een technieker bij je thuis tijdens de vakantiemaanden:

info@signpost.be
Tel: 03 475 19 75

Een deel van de totaalprijs zorgt er dan ook voor dat onze leerlingen en ouders zo weinig mogelijk technische zorgen hebben.

Diefstal en verlies

In geval van diefstal van de laptop met braak of onder bedreiging zal Leermiddel een gelijkaardig toestel aan de leerling ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van 39 euro. De looptijd en de modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet. U moet aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan Leermiddel.

In geval van verlies of diefstal van de laptop zonder braak of bedreiging is er door de leerling aan Leermiddel een vergoeding verschuldigd gelijk aan 80% van de nog resterende huurprijs. De leerling ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging. De looptijd en modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet.

4. Aankopen of huren

U heeft twee mogelijkheden. Het toestel kan in één keer aangekocht worden, maar u kan ook kiezen voor een huursysteem waarbij de betalingen gespreid worden over 22, 34 of 46 maanden, afhankelijk van het aantal schooljaren dat de leerling nog op onze school zal schoollopen.  In beide gevallen (kopen of huren) is vier jaar service en garantie inbegrepen. Op het einde van de huurperiode moet het toestel niet opnieuw ingeleverd worden.

Indien u opteert voor een gespreide betaling kan u een huurcontract aangaan via Leermiddel BVBA (onderdeel van Signpost BVBA). De rechtstreekse aankoop van het toestel gebeurt eveneens via Leermiddel BVBA. Alle afspraken hieromtrent zijn afspraken tussen de ouder en Leermiddel BVBA. Sint-Lambertusinstituut kan hier niet in bemiddelen.

Toestel 22 maanden 34 maanden 46 maanden directe aankoop
Lenovo ThinkPad L14
AMD Ryzen 3 PRO 4450U
8 GB – 256 GB SSD – FHD
€30 €19,6 €14,75 €599

Voor dit bedrag krijgt u een totaalpakket: een robuust toestel met 4 jaar garantie, onderhoudscontract en beschermhoes inbegrepen, dat volledig gericht is op de opleidingen van de school.

Prijzen vergelijken met consumentenproducten is verleidelijk maar niet correct. Het business-toestel dat wij hebben geselecteerd, heeft specifieke aanpassingen zoals een stevigere behuizing die gemaakt is voor veelvuldige verplaatsing. In een particulier model zal u deze aanpassingen vaak niet vinden.
Daarnaast zit er in de aankoopprijs een stevige beschermhoes, een uitgebreide garantie én ongeëvenaarde service. Noch de service, noch de garantie kan u verkrijgen bij een particuliere laptop voor de scherpe prijs die wij hebben onderhandeld.

Samen zorgen we voor een scherpe prijs en zetten we als school maximaal in op het verlagen van de schoolkost door zo veel als mogelijk digitaal te werken.  We hebben er bovendien naar gestreefd om de kosten maximaal te spreiden.

We maken geen winst op de toestellen! De enige winst die de school hier maakt is leerwinst voor de leerlingen.

Optie 1: huurovereenkomst

De duurtijd van de huurovereenkomst bedraagt 22, 34 of 46 maanden. Deze termijn wordt bepaald door de periode dat je zoon/dochter logischerwijze nog leerling is op onze school.

Leerlingen die een laptop aankopen in het vierde leerjaar kunnen niet meer kiezen voor een huurovereenkomst van 46 maanden. Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar kunnen enkel nog kiezen voor een huurovereenkomst  van 22 maanden. In het zesde en zevende leerjaar is enkel nog een directe aankoop mogelijk.

 • Huurovereenkomst: 46 maanden

Voor leerlingen van het 1ste t.e.m. het 3de leerjaar.

Duurtijd huurovereenkomst: september 2021 – juni 2025
Maandelijkse huurprijs: € 14,75
Huurwaarborg: € 88,5

Totaalbedrag na 4 schooljaren: € 678,5

 • Huurovereenkomst: 34 maanden

Voor leerlingen van het 4de leerjaar.

Aanvang huurovereenkomst: september 2021 – juni 2024
Maandelijkse huurprijs: € 19,60
Huurwaarborg: € 117,6

Totaalbedrag na 3 schooljaren: € 666,40

 • Huurovereenkomst: 22 maanden

Voor leerlingen van het 5de leerjaar.

Duurtijd huurovereenkomst: september 2021 – juni 2023
Maandelijkse huurprijs: € 30,00
Huurwaarborg: € 180

Totaalbedrag na 2 schooljaren: € 660,00

De huurovereenkomst start met de betaling van een waarborg gelijk aan 6 maanden huur. U betaalt daarna de maandelijkse huurprijs voor de duur van de huurovereenkomst via domiciliëring. De laatste 6 maanden van het schooljaar waarin de huurovereenkomst afloopt, betaalt u geen huur meer. De reeds betaalde waarborg wordt dan gebruikt om de huur van die maanden te vereffenen. De waarborg dient als zekerheid voor de huurovereenkomst.

Na de duurtijd van de huurovereenkomst en vereffening wordt de school eigenaar van de laptop. Dit is nu eenmaal de wettelijke regeling bij een huurovereenkomst. Anders zou men spreken van een afbetaling of een leasecontract.
De school verbindt zich er echter toe om de laptop die de leerling tijdens de huurperiode heeft gebruikt aan de leerling te schenken. In de praktijk blijft de laptop dus bij de leerling en worden de ouders eigenaar van het toestel.

De betaling van het maandelijkse huurbedrag moet verplicht via domiciliëring verlopen. Dit is nodig om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. U loopt geen enkel risico. Leermiddel BVBA houdt enkel bedragen in die betrekking hebben op de gesloten huurovereenkomst. Daarnaast kunt u tot 8 weken nadat de huurgelden van uw rekening zijn gegaan deze transacties herroepen. U krijgt het ingehouden bedrag dan meteen terug van uw bank.

Voor gescheiden ouders wordt de rechtstreekse betaling, de betaling van het voorschot en/of de domiciliëring niet gesplitst naar gescheiden rekeningen. Eén van beide ouders voert de betalingen uit. Verdere afspraken regelt u onderling.

In geval van betalingsachterstal heeft Leermiddel het recht om de service op te schorten. Leermiddel mag bovendien de openstaande schuld compenseren met de huurwaarborg. Leermiddel mag de schuld ook invorderen langs gerechtelijke weg. Leermiddel kan daarnaast ook andere sancties opleggen zoals het (tijdelijk) onbruikbaar maken van de account van de desbetreffende laptop, het terugeisen van de laptop, adapter, beschermhoes enz.

U ontvangt een aanmaning per aangetekende brief na achterstand van één maand huurgeld. Leermiddel rekent dan ook een administratieve kost aan van 10 euro.

Optie 2: in één keer betalen 

U kunt de laptop ook in één keer betalen. U betaalt dan geen administratie- en financieringskosten. De laptop wordt onmiddellijk eigendom van de leerling/ouders.

U hangt niet vast aan een huurcontract en u geniet 4 jaar van dezelfde voordelen. De garantievoorwaarden zijn dus dezelfde als bij een laptop via het huurmodel. Wanneer u de laptop in één keer koopt, betaalt u € 599 (factuur mogelijk).

Bestellen en afhalen

De totale kostprijs is dus afhankelijk van de optie die u kiest. Ofwel kiest u voor een huurovereenkomst waarbij u de laptop terugbetaalt ofwel koopt u de laptop in één keer. Via onze website, knop ‘LEERMIDDEL’ dient u als ouder alle administratie op voorhand in orde te brengen (huurovereenkomst, domiciliëring en betaling van de waarborg of een directe aankoop).

Tijdens de afhaaldag kan de leerling samen met een ouder of voogd zijn persoonlijke laptop afhalen.

De enige mogelijke extra toestelkost komt voor bij schade die buiten de garantie valt. Dat betekent concreet dat iemand het toestel laat vallen, bewust of onbewust slecht behandelt,…
De verzekering dekt het grootste gedeelte. Ouders betalen een maximale vrijstelling van € 39. Meer info hierover lees je in het hoofdstuk ‘Service’.

Na de garantieperiode van vier jaar

Na vier gebruiksjaren van de laptop verandert er veel:

 • de uitgebreide garantie valt weg;
 • de ondersteuning voor zowel software als hardware valt weg;
 • de verzekering valt weg (geen betaling bij schade/diefstal met braak);
 • geen reservetoestel in geval van een defecte laptop.

De school biedt 2 mogelijkheden. In het laatste gebruiksjaar vragen we om uw voorkeur kenbaar te maken. U kunt uw beslissing nog herzien indien dat door omstandigheden (bv. de school verlaten) nodig zou zijn.

Optie 1: nieuwe laptop na 4 jaar (aanbevolen)

Het oude toestel komt buiten het servicepakket van de school en wordt/blijft volledig eigendom van de leerling/ouders. U koopt een nieuw toestel waardoor de hele cyclus opnieuw begint.

 • Dezelfde garantie zoals voor het vorige toestel.
 • Garantie op de lader én de batterij.
 • Vlotte beschikbaarheid van eventuele reserveonderdelen.
 • Hardware die beter aangepast is aan nieuwe software en nieuwe technologieën.
 • Het oude toestel kan als (extra) toestel dienen voor andere gezinsleden.

Optie 2: verder werken met het oude toestel

De leerling werkt verder met het oude toestel én betaalt voor een verlenging van de garantie.

Deze verlenging van de garantie/service kost 8 euro per maand bij het huurmodel. Heeft u de laptop in één keer betaald dan kunt u een eenmalige garantie- en serviceverlenging van 12 maanden verkrijgen. Dit kost 90 euro en moet u in één keer betalen.

De leerling kan de laptop dan nog een jaar langer gebruiken op school met dezelfde service en garantie. Opgelet, de garantie op de batterij vervalt wel!

5. Gebruik

In de les

De leerling laadt de batterij van zijn/haar laptop elke avond thuis op zodat hij/zij de volgende schooldag met een volledig opgeladen batterij kan starten. Het eerste lesuur is geen oplaaduurtje! Heb je in de loop van de dag toch een platte batterij, dan laad je je laptop alleen op in een lokaal waar je zelf aanwezig bent, indien het kan en de leerkracht dit toestaat. Indien dit niet kan voorzien we een powerbank die tegen een vergoeding kan uitgeleend worden via het laptoploket.

Tijdens de eerste lessen krijgt de leerling de nodige uitleg over de laptop en het aanmelden op het WiFi-netwerk van de school. Bij vragen kan de leerling steeds terecht bij de leerkrachten of het laptoploket.

De leerling brengt zijn/haar laptop steeds mee naar school. De leerling zorgt zelf voor een degelijke en stevige boekentas waar de laptop met beschermhoes naast alle andere schoolbenodigdheden in kan. Gebruik liever geen twee aparte tassen.

Opbergen in de school

Tijdens de toneelvoorstellingen, lichamelijke opvoeding, … kan de laptop in de daarvoor voorziene lockers of in een afgesloten lokaal bewaard worden. Je laat in ieder geval je laptop nooit onbewaakt achter. Tijdens de middagpauzes en korte pauzes maak je geen gebruik van je laptop op de speelplaats.

Na de schooluren

De laptop mag thuis vrij gebruikt worden. De laptop wordt niet op de school bewaard. Na school neemt de leerling de laptop gewoon mee naar huis.

Verlaten van de school

Een toestel dat direct is aangekocht blijft uw eigendom. Het is niet zeker dat dit toestel in een andere school kan ingezet worden als die school ook gebruik maakt van laptops.

Wanneer een leerling de school verlaat, biedt een huurovereenkomst wel mogelijke voordelen. De huurovereenkomst is gedurende de looptijd niet tussentijds opzegbaar, behalve wanneer de leerling tijdens deze periode de school verlaat, om welke reden dan ook. In dat geval kan de huurovereenkomst te allen tijde worden opgezegd zonder dat u een opzegtermijn in acht moet nemen.

 • U geeft de laptop onmiddellijk terug aan de school mits betaling van een vergoeding.
22 maanden 34 maanden 46 maanden
jaar1 € 100 € 100 € 125
jaar2 € 75 € 75 € 100
jaar3 € 50 € 75
jaar4 € 50
 • U houdt de laptop mits onmiddellijke en integrale betaling van de resterende huurprijs die dan volledig opeisbaar wordt.

Als een leerling 14 dagen na de levering van zijn toestel op de school beslist om niet te starten in het Sint-Lambertusinstituut kan de laptop ingeleverd worden zonder kosten.