2 BVL nijverheid – Eerste graad B-stroom

Je krijgt nog een basispakket algemene vakken, maar vanaf nu word je gevormd tot een echte vakman. ‘Al doende leren denken’ staat centraal in de domeinen bouw – hout – mechanica – elektriciteit.