1 Techniek (STEM) – Eerste graad A-stroom

Waarom zou je kiezen voor STEM in het Sint-Lambertusinstituut?

Wat de algemene vorming in de A-stroom betreft zijn de verschillen tussen de scholen zeer gering.

In 1 STEM optie industriële wetenschappen ligt de klemtoon op het nastreven van een hoog niveau van wiskunde en wetenschappen, zodat je goed voorbereid bent om verder te studeren na het secundair onderwijs.

In 1 STEM optie techniek maak je kennis met de technologie van elektriciteit, mechanica, hout, bouw. Je past ook het geleerde toe in de praktijk en leert uit wat je in de praktijk toepast.

De meerwaarde om te kiezen voor 1 STEM in het Sint-Lambertusinstituut is de extra vorming op vlak van technologie en engineering. Je bestudeert niet alleen de industriële technologie, maar je leert ook de toepassingen ervan in technische realisaties. Het probleemoplossend denken en de voeling met de industrie zijn een ideale voorbereiding op STEM-richtingen in het hoger onderwijs, zowel op bachelor- als op masterniveau.