ICT-integratie

ICT kende in de laatste decennia een snelle ontwikkeling. Denk maar aan smartphone, online bankieren, taks-on-web,… De digitale vaardigheden van onze leerlingen zijn dan ook ongelooflijk belangrijk geworden. De onderwijsvernieuwing speelt hierop in door ICT-doelstellingen te integreren in alle vakken. De professionele wereld verwacht dat onze leerlingen online informatie kunnen opzoeken en kritisch beoordelen, presentaties maken, gegevens uitwisselen,…

De vaardigheden voor de 21ste eeuw, die belangrijk zijn in elke job, willen we een duidelijke plaats geven binnen de lessen. Naast samenwerken, communiceren en sociale vaardigheden, denken we dan in het bijzonder aan computationeel denken, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden, kritisch denken,…

Vanuit deze visie is een eigen laptop met de juiste software een onmisbaar instrument.

Omdat deze ICT-vaardigheden belangrijk zijn voor àlle jongeren, vinden we het ook belangrijk dat alle leerlingen toegang krijgen tot een eigen, persoonlijk toestel. We willen elke leerling een krachtige leeromgeving en gelijke onderwijskansen bieden.

Voordelen van het gebruik van laptops

 • De leerlingen krijgen veel meer mogelijkheden om ICT-vaardigheden aan te leren en in te oefenen.
 • Ze leren kritisch en op een correcte wijze omgaan met internet en social media.
 • Binnen alle studierichtingen op Sint-Lambertus, domeinschool STEM, wordt gebruik gemaakt van verschillende ICT-toepassingen. Vaak gaat het over heel specifieke software (bv. autocad, e-plan,…). Door het inzetten van laptops kan op ieder moment gebruik gemaakt worden van deze toepassingen, ook voor het inoefenen en verwerken van de lessen thuis.
 • Leerlingen hebben continu toegang tot alle lesmateriaal en toepassingen en kunnen op eigen tempo herhalen en oefenen.
 • Leerinhouden kunnen bv. thuis (her)bekeken worden in de vorm van een video. Zo komt er in de les ook meer tijd voor praktijk en oefeningen.
 • Leerlingen kunnen thuis samenwerken aan opdrachten met andere leerlingen via het online platform. De fysieke afstand is geen belemmering meer.
 • Leerkrachten kunnen efficiënter differentiëren.

Iedereen dezelfde laptop

De school kiest bewust voor een uniform toestel voor alle leerlingen. Een eigen laptop van thuis gebruiken kan niet. Deze keuze berust op verschillende elementen:

 • Er is geen onderscheid en geen afgunst tussen leerlingen omdat iedereen hetzelfde toestel heeft. Zo zetten we mee in op de gelijke onderwijskansen voor elke leerling.
 • De laptop die we aanbieden is een stevig business-toestel gemaakt voor veelvuldig gebruik om schadegevallen zo veel als mogelijk te beperken.
 • Bij een defect van de eigen laptop krijgt de leerling een gelijkaardig reservetoestel in bruikleen zodat hij of zij verder kan met een vertrouwd toestel. Dit garandeert een continu lesverloop.
 • Als domeinschool STEM gebruiken wij zeer specifieke programma’s die veeleisend zijn voor een computer. De specificaties van de laptop worden door ons zo bepaald, dat het toestel hiervoor geschikt is.
 • Op elke laptop gebeurt een specifieke installatie, op maat van de studierichting en geoptimaliseerd voor dat toestel. Gelijke softwareversies zorgen ook voor een vlotter lesverloop.
 • Door te kiezen voor een uniform toestel kunnen we ook een uniform servicepakket voor zowel hardware als voor onderhoud en herstellingen aanbieden.
 • Leerlingen en leerkrachten kennen elkaars toestel en helpen elkaar.
 • De scherpe prijs is enkel onderhandelbaar door de grote bestelhoeveelheid.

Engagement van de school

We beseffen dat de aankoop van een laptop een aanzienlijke kost is. De leerling is verantwoordelijk voor het toestel en de kosten worden gedragen door leerling en ouders.

Daartegenover staat ons engagement:

 • We streven ernaar om te besparen op kopieën en leer- en werkboeken. We zetten sterk in op het ontwikkelen van eigen materiaal door de leerkrachten. Heel wat materiaal kan al digitaal worden aangeboden. Dat betekent niet dat alle leer- en werkboeken onmiddellijk verdwijnen. We zien nu eindelijk wel de eerste echt goede digitale alternatieven voor de leerboeken verschijnen. Een evolutie die we van nabij volgen en op termijn voor een kostenbesparing kan zorgen.
 • Sommige dure aankopen, zoals de grafische rekenmachine, zullen niet meer nodig zijn.
 • Het is zeker niet de bedoeling dat de leerling continu op de laptop werkt. De leraren zoeken naar een goed evenwicht tussen traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt.
 • We willen vooral met behulp van het laptopproject onze leerlingen extra competenties meegeven, die als essentiële vaardigheden voor de 21ste eeuw gelden:
  • Vaardigheden in ICT.
  • Vertrouwd zijn met nieuwe media.
  • Kritisch omgaan met digitale bronnen.

Om dit alles mogelijk te maken bouwen we aan een sterke omkadering:

 • Een ICT-team dat klaar staat om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, een snelle eerstelijns-ondersteuning voor de leerling met een toestelprobleem.
 • Een performant netwerk met een degelijke verbinding en voldoende draadloze toegangspunten.
 • Lokalen voorzien van Wi-Fi en projectiemogelijkheden.
 • Een leerkrachtenteam dat ondersteund wordt en zich kan bijscholen, zodat ICT-doelstellingen in alle lessen aan bod komen.

Uitrol op onze school

 • Schooljaar 2020-2021:
  Alle leerkrachten gaan aan de slag met hun toestel en we bereiden ons verder voor op de komst van laptops in de klas.
 • Schooljaar 2021-2022:
  Het laptopproject start met de leerlingen van het 1ste, 3de en 5de leerjaar. Er is vrijblijvend een vervroegde aankoop of huur van een laptop mogelijk voor de leerlingen van het 2de en 4de leerjaar. Indien een leerling van het 2de of 4de leerjaar op het punt staat een nieuwe laptop aan te kopen, kan dit alvast een schoollaptop zijn en worden overbodige kosten vermeden.
 • Schooljaar 2022-2023:
  We breiden het laptopproject uit naar alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Leerlingen die nu in het 2de , 4de of 6de leerjaar zitten, gebruiken reeds een jaar hun laptop.
 • Schooljaar 2023-2024:
  Alle leerlingen op onze school, van het 1ste t.e.m. het 7de leerjaar, zijn in het bezit van een laptop.

Op dit moment bekijken we verschillende toestellen om de beste prijs-kwaliteit te kunnen aanbieden. Alle informatie omtrent het toestel, de financiering, het gebruik en de inbegrepen service zal zo snel als mogelijk beschikbaar gemaakt worden.