Industriële wetenschappen – Derde graad TSO

Je verwerft competenties met betrekking tot een technologische en theoretisch-wetenschappelijke vorming die sterk wiskundig is onderbouwd.

Je onderzoekt op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen. Je formuleert wetenschappelijke wetmatigheden en toetst de toepassing ervan af in technologische opstellingen en experimenten.

Het ontwerpen en het verwerken van gegevens gebeurt met behulp van professionele software.

Het leren is gericht op het:

  • bestuderen en wiskundig duiden van technologische en wetenschappelijke fenomenen;
  • analyseren van kenmerken van technologische en wetenschappelijke fenomenen;
  • duiden van de impact van technologische en wetenschappelijke fenomenen op productrealisaties;
  • handelen vanuit een onderzoekende, probleemoplossende en teamgerichte aanpak.

De logische vooropleiding voor de derde graad tso Industriële wetenschappen is de tweede graad tso Industriële wetenschappen.

Door te slagen in de derde graad tso Industriële wetenschappen verwerf je het diploma secundair onderwijs.

Het is de bedoeling dat je je studies verder zet. Je hebt daartoe meerdere mogelijkheden in bacheloropleidingen van academisch niveau. De keuze in de richtingen van Ingenieurswetenschappen en Industriële wetenschappen liggen het meest voor de hand.