Houttechnieken – Derde graad TSO

De logische vooropleidingen zijn de tweede graad tso Bouw- en houtkunde of Houttechnieken.  In Houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis.

Je leert hedendaagse volwaardige uitvoeringen voor interieur, binnen- en buitenschrijnwerk, timmerwerk, houtbouwmethoden en hun constructieonderdelen, ontwerpaspecten, uitvoeringsmethoden, materialen en snijgereedschappen onderzoeken en analyseren.  Aan de hand van zelfgemaakte tekeningen, verantwoord gekozen materialen, zal je opdrachten procesmatig voorbereiden, organiseren, toelichten en oordeelkundig realiseren en afwerken met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.  Informatica en digitale leermiddelen worden hierbij geïntegreerd doorheen de gehele opleiding.  Je stelt houtbewerkingsmachines in en bedient ze.  Het kunnen werken met CAD/CAM/CNC-technologie is basiskennis.

Je krijgt inzicht in de verschillende houtsoorten.  Aan de hand van labo-onderzoeken leer je het materiaal grondig kennen.  Zo kan je een verantwoorde keuze maken van technieken, gereedschappen en materialen.  Je leert geautomatiseerde processen uitwerken, organisatie en productplanning, kostprijsberekening.

De logische uitstroom is naar Se-n-Se tso Houtconstructie- en planningstechnieken.

In een houtverwerkend bedrijf kan je tewerkgesteld worden als projectleider, meestergast, werkvoorbereider, verkoper van houtmaterialen en aanverwanten of als werknemer in het productieproces.

Indien je in het bezit bent van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig worden tot de mogelijkheden.

Professionele bacheloropleidingen behoren ook tot de mogelijkheden, zoals Onderwijs-Hout (studiegebied secundair onderwijs), opleiding Hout (studiegebied industriële wetenschappen en technologie), Toegepaste architectuur of Interieurvorming (studiegebied architectuur).

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.  Tijdens de stage maak je kennis met een echte werksituatie.