Elektromechanica – Derde graad TSO

Je verwerft competenties met betrekking tot het onderzoek van de kenmerken van materialen, componenten en uitvoeringstechnieken binnen het domein van de elektromechanische processen.

Je leert wetenschappelijke wetmatigheden te formuleren en toetst de toepassing ervan in technologische realisaties.

Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Je werkt product- en procesgericht met aandacht voor kwaliteitseisen, wetenschappelijke modellen en leert ontwerpen en voorbereiden met behulp van professionele software.

Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Het leren is gericht op het inzichtelijk en creatief denken en handelen bij technologische processen met voldoende aandacht voor de uitvoeringsgerichte aspecten.

Het geheel wordt wiskundig en wetenschappelijk ondersteund.

Deze studierichting heeft een doorstromingskarakter naar het hoger onderwijs.

De logische vooropleiding voor de derde graad tso Elektromechanica is de tweede graad tso Elektromechanica.

Instromen uit een andere studierichting van de tweede graad is niet relevant.

Door te slagen in de derde graad tso Elektromechanica verwerf je het diploma secundair onderwijs.

De studierichting Elektromechanica is gericht op het doorstromen naar hoger onderwijs zoals bachelor binnen het domein van de elektromechanica of de initiële opleiding tot leraar secundair onderwijs groep 1.