Elektrische installatietechnieken – Derde graad TSO

Je verwerft competenties met betrekking tot industriële installaties (elektriciteit in productiebedrijven) en de meer complexe aspecten van residentiële en tertiaire installaties (elektriciteit in appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen).

Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software.

Je leert de realiteit van de werkplek kennen.

Je leert procesmatig denken en kwaliteitsvol handelen om je als technicus te kunnen bewegen tussen de opdrachtgever-ontwerper en de zuivere uitvoeder. De klemtoon ligt op het herkennen, interpreteren, toelichten en verwerken van de ontwerpaspecten om te komen tot praktische realisaties. Er blijft voldoende ruimte voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.

De taak van dergelijke technici is zowel uitvoerend als coördinerend of leidinggevend.

De logische vooropleiding voor de derde graad elektrische installatietechnieken is de tweede graad elektrotechnieken.

Door te slagen in de derde graad elektrische installatietechnieken verwerf je het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van technicus elektrische installaties te kunnen uitoefenen.

Na de derde graad kan je je specialiseren en/of je competenties verbreden via het volgen van een Se-n-Se: industriële computertechnieken, stuur- en beveiligingstechnieken, regeltechnieken. Hoger onderwijs van één cyclus is voor een aantal leerlingen haalbaar: bachelor elektriciteit, initiële opleiding tot leraar elektriciteit secundair onderwijsgroep 1.