Lassen-constructie – Derde graad BSO

Je leert vorm te geven aan te lassen constructies.

Je leert, via gebruik te maken van digitale technische informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software.

Je leert de realiteit van een bedrijf voor te lassen constructies kennen.

Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Je zal, via een concreet-praktisch leerproces, de realiteit van het beroep van lasser-constructeur aanleren. Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf voor te lassen constructies.

De logische vooropleiding is de tweede graad bso Basismechanica.

Je verwerft in de derde graad bso Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.

Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een installatiebedrijf, te lassen constructies kan vormgeven, aan de hand van technische informatie.

Na een derde graad bso Lassen-constructie kan je je vervolmaken in een specialisatiejaar. Je verwerft het diploma van het secundair onderwijs mits je met vrucht het zevende specialisatiejaar, hebt beëindigd. De specialisatiejaren, die logisch volgen op de derde graad bso Lassen-constructie, zijn: Fotolassen en Pijpfitten-lassen-monteren.

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.