Industriële elektriciteit – Derde graad BSO

Je leert om in het kader van industriële elektrotechnische installaties:

–           onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;

–           installatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming en verlichting;

–           communicatie- en domotica-oplossingen te zoeken.

Je werkt aan realisaties in verband met de toepassingen van industriële sturings- en automatiseringstechnieken.

Je zal via een concreet-praktisch leerproces de realiteit van het beroep aanleren.

Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf.

De studierichting Elektrische installaties van de derde graad bso, vormt de beste voorbereiding op dit specialisatiejaar.

Instromen vanuit de studierichting Elektrische installatietechnieken van de derde graad tso geeft weinig problemen.

Instromen vanuit andere studierichtingen van hetzelfde of andere studiegebieden blijft mogelijk, maar is niet relevant.

Je verwerft in de specialisatie Industriële elektriciteit het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van:

–           industrieel elektrotechnisch installateur;

–           installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen;

–           hulpelektricien in grote bedrijven;

–           bordenbouwer;

–           magazijnier in elektro-groothandel;

uit te voeren.