Elektrische installaties – Derde graad BSO

In de studierichting Elektrische installaties van de derde graad bso verwerf je de competenties om, als beginnend elektrotechnisch installateur:

–           onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;

–           installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming, verlichting;

–           communicatie- en domotica-oplossingen te realiseren.

Je steunt hierbij op de competenties van een beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, verworven in de studierichting Elektrische installaties van de tweede graad bso.

Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Via de stages maak je kennis met de cultuur van een installatiebedrijf of met een bedrijf(stak) die instaat voor het elektrisch onderhoud.

Na de derde graad kan je je specialiseren en/of je competenties verbreden via de specialisatie bso Industriële elektriciteit. De toegang tot andere specialisatiejaren binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit is eveneens mogelijk, maar minder relevant.

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

–           Residentieel elektrotechnisch installateur

–           Industrieel elektrotechnisch installateur

–           Tertiair elektrotechnisch installateur

–           Bordenbouwer

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.