Dakwerken – Derde graad BSO

Onder begeleiding oefen je je in daktimmerwerk (in mindere mate), vooral dakdekken en dakdichting.  Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken.

Al doende word je een allround dakdekker die verschillende types daken (hellend, plat), dakbedekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen.  Ook het installeren van lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapellen, waterafvoer, … staan op het programma.  Je verwerft inzicht in warmtetransmissie en condensatieproblematiek.

Het is de bedoeling dat je zicht krijgt op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende toepassingen.  Voor deze studierichting moet je ‘medisch geschikt worden bevonden’ voor de uitoefening van het beroep.  Dit gebeurt door een door de school aangestelde arts, vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar.