In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen te herstellen en te bewerken.  Je leert je kennis via praktijkvakken in de schoolwerkplaatsen tijdens je stage onmiddellijk toepassen.  Het pakket algemeen vormende vakken is beperkt.

Je oefent in het (de)monteren van carrosserie-onderdelen.  Hiervoor leer je werken met handgereedschappen en machines.  Je leert schuren en plamuren.  Je leert snijgereedschap kiezen en gebruiken, lassen, gassmeltlassen en hardsolderen.  Je oefent zowel op carrosserieplaten uit staal, kunststof als uit aluminium.  Zo leer je schade herstellen aan koetswerk en chassis.  Je leert de kosten ramen voor een herstelling en de verzekeringspapieren afhandelen.

Je leert carrosserieonderdelen afplakken alvorens ze te lakken, maakt zelf je lakken gebruiksklaar, leert verfspuiten hanteren maar evengoed de spuitcabine bedienen.  Je leert je spuitmateriaal onderhouden.

Je leert over meer dan alleen maar het koetswerk.  Ook motoren en de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan bod.  Dit is nodig om later onderhoudswerkzaamheden aan de auto te kunnen uitoefenen.

Voor het efficiënt opzoeken van informatie rond materialen, het lezen van schema’s, het leren werken met eenvoudige rekenbladen, gebruik je professionele computerprogramma’s.

Bij dit alles hou je steeds rekening met veiligheid, milieu en kostprijs.

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.  Tijdens de stage maak je kennis met een echte werksituatie.