Carrosserie- en spuitwerk

Je krijgt in dit specialisatiejaar eerder weinig algemene vakken.  Bedoeling is dat je gespecialiseerd carrosseriehersteller-verfspuiter wordt.

Je leert vooral beschadigingen en vervormingen van de carrosserie correct vaststellen, uitleggen en (zelfstandig) herstellen met moderne uitdeuk-, richt- en meetapparatuur.

Je leert expertiseverslagen van geaccidenteerde voertuigen opmaken, de kostprijs berekenen.  Je leert de administratie en de regelgeving in verband met de technische controle opzoeken en toepassen.  Je leert de wetgeving inzake autoverzekeringen in detail opzoeken en toepassen.

Je verwerft de basiskennis over kleurenleer die nodig is voor de aanmaak van autolakken.  Je leert de spuittechniek voor het aanbrengen van speciale lakken.

7de-jaar-carrosserie-en-spuitwerk_1
Leerjaar/klas 7CA
Algemene vakken
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Wiskunde 2
Technologie en Realisatie
Realisatie carrosserie 16
Uitvoeringstechnieken 6
34

Industriële elektriciteit

Je leert om in het kader van industriële elektrotechnische installaties:

–           onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;

–           installatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming en verlichting;

–           communicatie- en domotica-oplossingen te zoeken.

Je werkt aan realisaties in verband met de toepassingen van industriële sturings- en automatiseringstechnieken.

Je zal via een concreet-praktisch leerproces de realiteit van het beroep aanleren.

Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf.

De studierichting Elektrische installaties van de derde graad bso, vormt de beste voorbereiding op dit specialisatiejaar.

Instromen vanuit de studierichting Elektrische installatietechnieken van de derde graad tso geeft weinig problemen.

Instromen vanuit andere studierichtingen van hetzelfde of andere studiegebieden blijft mogelijk, maar is niet relevant.

Je verwerft in de specialisatie Industriële elektriciteit het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van:

–           industrieel elektrotechnisch installateur;

–           installatie- en onderhoudstechnicus in kleine ondernemingen;

–           hulpelektricien in grote bedrijven;

–           bordenbouwer;

–           magazijnier in elektro-groothandel;

uit te voeren.

7de-jaar-industriële-elektriciteit_1
Leerjaar/klas 7IE
Algemene vakken
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Wiskunde 2
Wetenschappen
Elektriciteit 2
Technologie en Realisatie
Automatisatie 4
Pneumatica 2
Procestechniek 2
Realisatie elektriciteit 12
34

Dakwerken

Onder begeleiding oefen je je in daktimmerwerk (in mindere mate), vooral dakdekken en dakdichting.  Je leert opdrachten ontleden, realiseren en kwaliteitsvol afwerken.

Al doende word je een allround dakdekker die verschillende types daken (hellend, plat), dakbedekkingen en gevelbekledingen volgens de regels van de kunst kan plaatsen.  Ook het installeren van lichtkoepels, dakvlakramen, dakkapellen, waterafvoer, … staan op het programma.  Je verwerft inzicht in warmtetransmissie en condensatieproblematiek.

Het is de bedoeling dat je zicht krijgt op de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende toepassingen.  Voor deze studierichting moet je ‘medisch geschikt worden bevonden’ voor de uitoefening van het beroep.  Dit gebeurt door een door de school aangestelde arts, vóór 1 oktober van het betrokken schooljaar.

7de-jaar-dakwerken_1
Leerjaar/klas 7DW
Algemene vakken
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Wiskunde 2
Technologie en Realisatie
Realisatie dakwerken 16
Uitvoeringstechnieken 6
34

Fotolassen

Je leert:

  • de technologie nodig om gekwalificeerde laswerken uit te voeren door het onderzoek van de gelegde las in een lab;
  • de theorie omtrent de lasmetallurgie en verwerft de kennis over het lassen van aluminium;
  • het uitvoeren van lasconstructies en lassen volgens opgelegde criteria.

Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Je leert de realiteit van een lasbedrijf kennen. Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Je zal via een concreet-praktisch leerproces de realiteit van het beroep van gekwalificeerd lasser aanleren.

Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Via de stages maak je kennis met de cultuur van een lasbedrijf.

De logische vooropleiding is de derde graad bso Lassen-constructie.

Je verwerft in de specialisatie Fotolassen het diploma secundair onderwijs en de startkwalificatie om het beroep van gekwalificeerd lasser te kunnen uitoefenen via één of meerdere lascertificaten. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een lasbedrijf, aan de hand van technische informatie, werkzaamheden kan uitvoeren aan hoogwaardige lasconstructies.

Verder kan je je vervolmaken via talrijke (bedrijfs-) vervolgopleidingen die op deze studierichting aansluiten.

7de-jaar-fotolassen_1
7de-jaar-fotolassen_2
Leerjaar/klas 7FL
Algemene vakken
Engels 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Wiskunde 2
Technologie en Realisatie
Lasonderzoek 3
Realisatie lassen 16
Uitvoeringstechnieken 3
34