Lassen-constructie

Je leert vorm te geven aan te lassen constructies.

Je leert, via gebruik te maken van digitale technische informatie, te lassen constructies voorbereiden en uitvoeren. Belangrijk hierbij is dat je veilig en kostprijsbewust leert werken met aandacht voor het milieu.

Je leert gegevens verwerken, tekeningen en schema’s lezen en begrijpen. Hiertoe leer je gebruik te maken van professionele software.

Je leert de realiteit van een bedrijf voor te lassen constructies kennen.

Je leert verantwoordelijkheid op te nemen door een planning op te maken, op te volgen en eventueel aan te passen.

Je zal, via een concreet-praktisch leerproces, de realiteit van het beroep van lasser-constructeur aanleren. Bij je realisaties hou je rekening met de veiligheids-, gezondheids- en milieueisen.

Via de stages maak je kennis met de cultuur van een bedrijf voor te lassen constructies.

De logische vooropleiding is de tweede graad bso Basismechanica.

Je verwerft in de derde graad bso Lassen-constructie de startkwalificatie om het beroep van lasser-constructeur te kunnen uitoefenen.

Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor je eigen werk en, na een korte inservicetraining in een installatiebedrijf, te lassen constructies kan vormgeven, aan de hand van technische informatie.

Na een derde graad bso Lassen-constructie kan je je vervolmaken in een specialisatiejaar. Je verwerft het diploma van het secundair onderwijs mits je met vrucht het zevende specialisatiejaar, hebt beëindigd. De specialisatiejaren, die logisch volgen op de derde graad bso Lassen-constructie, zijn: Fotolassen en Pijpfitten-lassen-monteren.

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.

3de-graad-lassen-constructie_1
3de-graad-lassen-constructie_2
Leerjaar/klas 5LC 6LC
Algemene vakken
Engels 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Technologie en Realisatie
Realisatie lassen 18 18
Technisch tekenen 2 2
Uitvoeringsmethoden 5 5
34 34

Elektrische installaties

In de studierichting Elektrische installaties van de derde graad bso verwerf je de competenties om, als beginnend elektrotechnisch installateur:

–           onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving;

–           installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan motor en motorsturingen, elektrische verwarming, verlichting;

–           communicatie- en domotica-oplossingen te realiseren.

Je steunt hierbij op de competenties van een beginnend residentieel elektrotechnisch installateur, verworven in de studierichting Elektrische installaties van de tweede graad bso.

Het gaat vooral om praktisch werk dat, door het volgen van richtlijnen en het toepassen van een aantal technieken, zelfstandig kan worden uitgevoerd met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Via de stages maak je kennis met de cultuur van een installatiebedrijf of met een bedrijf(stak) die instaat voor het elektrisch onderhoud.

Na de derde graad kan je je specialiseren en/of je competenties verbreden via de specialisatie bso Industriële elektriciteit. De toegang tot andere specialisatiejaren binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit is eveneens mogelijk, maar minder relevant.

Mogelijkheden op de arbeidsmarkt:

–           Residentieel elektrotechnisch installateur

–           Industrieel elektrotechnisch installateur

–           Tertiair elektrotechnisch installateur

–           Bordenbouwer

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.

3de-graad-elektrische-installaties_1
Leerjaar/klas 5EI 6EI
Algemene vakken
Engels 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Wetenschappen
Elektriciteit 3 3
Technologie en Realisatie
Realisatie elektriciteit 16 16
Uitvoeringsmethoden 6 6
34 34

Carrosserie

In deze praktijkgerichte studierichting word je opgeleid om carrosserie of plaatwerk aan voertuigen te herstellen en te bewerken.  Je leert je kennis via praktijkvakken in de schoolwerkplaatsen tijdens je stage onmiddellijk toepassen.  Het pakket algemeen vormende vakken is beperkt.

Je oefent in het (de)monteren van carrosserie-onderdelen.  Hiervoor leer je werken met handgereedschappen en machines.  Je leert schuren en plamuren.  Je leert snijgereedschap kiezen en gebruiken, lassen, gassmeltlassen en hardsolderen.  Je oefent zowel op carrosserieplaten uit staal, kunststof als uit aluminium.  Zo leer je schade herstellen aan koetswerk en chassis.  Je leert de kosten ramen voor een herstelling en de verzekeringspapieren afhandelen.

Je leert carrosserieonderdelen afplakken alvorens ze te lakken, maakt zelf je lakken gebruiksklaar, leert verfspuiten hanteren maar evengoed de spuitcabine bedienen.  Je leert je spuitmateriaal onderhouden.

Je leert over meer dan alleen maar het koetswerk.  Ook motoren en de werking van verschillende (elektrische) auto-onderdelen komen aan bod.  Dit is nodig om later onderhoudswerkzaamheden aan de auto te kunnen uitoefenen.

Voor het efficiënt opzoeken van informatie rond materialen, het lezen van schema’s, het leren werken met eenvoudige rekenbladen, gebruik je professionele computerprogramma’s.

Bij dit alles hou je steeds rekening met veiligheid, milieu en kostprijs.

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.  Tijdens de stage maak je kennis met een echte werksituatie.

3de-graad-carrosserie_1
Leerjaar/klas 5CA 6CA
Algemene vakken
Engels 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Technologie en Realisatie
Realisatie carrosserie 17 17
Uitvoeringsmethoden 4 4
Voertuigtechnieken 4 4
34 34

Houtbewerking

Deze opleiding is gericht op de praktijk van de houtverwerkende nijverheid in het algemeen.  Zowel op vlak van de meubelmakerij, de binnen- en buitenschrijnwerkerij verwerf je kennis en praktijkervaring.  Tijdens je opleiding krijg je eerder weinig algemene vorming.

Je bestudeert en leert verschillende houtconstructies maken en al doende de mogelijkheden van verschillende materialen kennen.  Met elektriciteit en mechanica maak je kennis voor zover je dit nodig hebt voor je latere job.  Zo leer je houtbewerkende machines bedienen en onderhouden.

Alle fasen van ‘opdracht tot realisatie’ leer je uitvoeren: van planning, schetsen, over prijsberekening tot opmeten, maken en afwerken van het product.  Tijdens de opdrachten in het schoolatelier en tijdens je stages kan je je verder bekwamen in het zelfstandig werken en in het steeds handiger worden in het werken met machines.

Hou er rekening mee dat deze opleiding misschien niet aangewezen is wanneer je last hebt van stofallergie of wanneer je allergisch bent voor bepaalde houtsoorten of verwerkingsproducten.

Door te slagen in het tweede leerjaar van de derde graad bso Houtbewerking verwerf je een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs.

Na de opleiding kan je een vervolgstudie aanvatten in een specialisatiejaar van de derde graad bso.  Binnen het studiegebied Hout zijn geen beperkingen door de integratie van machinale houtbewerking, CAD/CAM, en CNC-technologie.  Door te slagen in het specialisatiejaar van de derde graad bso kun je ook het diploma van het secundair onderwijs behalen.

Na het succesvol beëindigen van de derde graad bso Houtbewerking kan je met de kwalificaties van binnenschrijnwerker, buitenschrijnwerker en meubelmaker in de eerste plaats terecht als polyvalent houtbewerker in de schrijnwerkerij, meubelmakerij en als daktimmerman.  Door de integratie van CAD/CAM en CNC is een job als CNC-bediener ook mogelijk.

Na enige ervaring behoort een meestergastfunctie tot de mogelijkheden.

Indien je in het bezit bent van het attest bedrijfsbeheer kan je je als zelfstandig houtbewerker vestigen.

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.

3de-graad-houtbewerking_2
3de-graad-houtbewerking_1
Leerjaar/klas 5HB 6HB
Algemene vakken
Engels 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Technologie en Realisatie
Realisatie hout 16 16
Technisch tekenen 3 3
Uitvoeringsmethoden 6 6
34 34

Ruwbouw

Je wordt opgeleid tot een veelzijdig ruwbouwvakman/-vrouw.  Er staan weinig algemene vakken op het programma, je steekt vooral de handen uit de mouwen.

Tijdens je opleiding maak je kennis met verschillende bouwmaterialen en technieken, bestudeer je verschillende constructies, leer je plannen lezen en ruwbouwopdrachten voorbereiden en uitvoeren.

In de schoolwerkplaats en tijdens stages leer je grond-, funderings- en rioleringswerken uitvoeren, spouwmuren, gevels en muuropeningen metselen.  Je leert stutten plaatsen, beton storten en ontkisten.  Je leert op stellingen werken, alle vormen van gevelwerken uitvoeren en ook het bekisten van een trap.

Veel aandacht gaat naar bouwknooppunten zoals aansluitingen tussen binnenmuren en spouwmuren, het aansluiten van betonnen constructies op metselwerk, schoorstenen, aansluitingen van spouwmuren op funderingen.

Toegepaste elektriciteit en mechanica leer je voor zover het voor jou belangrijk kan zijn op de werf.

Epilepsie, allergieën en een zwakke rug maken je minder geschikt voor deze opleiding.

In het laatste jaar maak je een geïntegreerde proef (GIP), die uit een schriftelijk gedeelte en een praktische realisatie bestaat.  Tijdens de stage maak je kennis met een echte werksituatie.

3de-graad-ruwbouw_1
Leerjaar/klas 5BO 6BO
Algemene vakken
Engels 1 1
Godsdienst 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project algemene vakken 4 4
Technologie en Realisatie
Realisatie bouw 18 18
Technisch tekenen 2 2
Uitvoeringsmethoden 5 5
34 34