Missie

logo

Onze school wil STEM-onderwijs aanbieden in regionale context. In de lijn van haar stichter beogen we gemoedelijkheid en vakbekwaamheid vanuit een hedendaagse christelijke inspiratie en willen we leerlingen STEM-ontwikkelingskansen bieden in eigen regio.

Als nijverheidsschool willen we kwaliteitsvol technisch onderwijs verstrekken met aandacht voor het waardevolle uit de traditie, met open oog voor vernieuwing en uitdaging. De toekomst van de leerlingen is hiervoor de leidraad.

Onderzoek, teamwerk, zelfstandigheid, communicatievaardigheid, respect en verantwoordelijkheid, preventie en veiligheid staan centraal bij de ontwikkeling van leer- en leefattitudes. Motivatie ligt intrinsiek hierin vervat en wordt verhoogd door een participatieve dialoogstijl en persoonlijke aanpak. We ijveren voor gelijke onderwijskansen, respect voor de beginsituatie van nieuwkomers, inzet voor anderen, bijzonder voor kansarmen. Leerlingbegeleiding  houdt dan ook zorgcoördinatie in.

Onze gelovige inspiratie vindt daarin zijn weerslag en wil blijvend de boodschap van hartelijkheid en zich thuis voelen uitstralen, ook als het moeilijk gaat. We vertrouwen er op dat we zo technische talenten helpen ontwikkelen en STEM-beroepen helpen behartigen. Hiertoe zijn bedrijfsstages een onontbeerlijke schakel. Voor de meer abstract theoretisch technisch geschoolde leerlingen mikken we op verder studeren in het hoger onderwijs.
Voor alle leerlingen betrachten we een diploma of getuigschrift secundair onderwijs met voor elke studierichting de mogelijkheid om een aansluitend specialisatiejaar te volgen. Voor alle leerlingen staat persoonsvorming voorop om zinvol te participeren in de maatschappij als kritische, creatieve en verantwoordelijke burgers.