Leerlingenbegeleiding

Om elke leerling de kans te geven zich ten volle te ontwikkelen en zijn/haar weg te vinden in het leven is de interactie tussen de leerlingen, hun ouders en het schoolteam zeer belangrijk. Wij streven dus een goede samenwerking en open communicatie met de ouders na.

Een goede begeleiding ontstaat uit een vruchtbare samenwerking binnen het schoolteam waarin elke leraar verantwoordelijk is voor de begeleiding van de leerlingen die hem/haar zijn toevertrouwd.

De klassenleraar is verantwoordelijk voor de klasgroep. Hij/zij is voor de leerlingen vaak het eerste aanspreekpunt bij problemen of vragen en heeft aandacht voor zowel het functioneren van de klasgroep als het welbevinden van elke leerling. De klassenleraar is ook de contactpersoon tussen de leerlingen en de vakleraren, graadcoördinator, directie en ouders.

In elke graad is er een graadcoördinator die de leerlingen van nabij volgt en raad geeft in verband met mogelijke studieproblemen, het kiezen van de gepaste richting en het welbevinden op school. De graadcoördinator verzorgt mee de communicatie tussen leerkrachten, directie, CLB en ouders.